-długo samotnik

-wyobcowany ze społeczeństwa

-marzy o czynach i sławie

-jest bohaterem tragicznym

-musi zostawić kobietę, którą kochał

- tajemniczy, nie przystosowany do świata

-człowiek wrażliwy na ludzka krzywdę

-żyje z poczuciem winy

-wybiera życie z dala od kraju i rodziny

-jest idealistą, który wierzy w wartości i chce je realizować