-długo samotnik -wyobcowany ze społeczeństwa -marzy o czynach i sławie -jest bohaterem tragicznym -musi zostawić kobietę, którą kochał - tajemniczy, nie przystosowany do świata -człowiek wrażliwy na ludzka krzywdę...