Moją prezentację, której temat brzmi: „Motyw zbrodni i kary, winy i odpowiedzialności”, zacznę od przedstawienia Państwu definicji terminów „zbrodnia” i „kara”, na podstawie „Słownika języka polskiego”. Tak więc definicja zbrodni brzmi:......... Definicja kary natomiast brzmi:......... Zarówno zbrodnia, jak i kara są obecne na naszym świecie już od samego początku jej istnienia, kiedy to według „Pisma Świętego Starego Testamentu” Bóg stworzył pierwszych ludzi, Adama i Ewę, którzy mieli dwóch synów. Mieli oni na imię Kain i Abel. Kain kierując się zazdrością popełnił zbrodnię, zabijając swego niewinnego brata. Został za to przeklęty i naznaczony znamieniem, które symbolizowało bratobójstwo. Była to pierwsza zbrodnia popełniona na Ziemi. Na podstawie wyżej zamieszczonego przykładu, mogę śmiało stwierdzić, że nie ma zbrodni bez kary. Stwierdzenie to będzie mottem w mojej prezentacji, które spróbuję udowodnić. Przedstawioną tezę będę próbował omówić na podstawie utworów, które uważam za najodpowiedniejsze do zaprezentowania w tej pracy. Będą to kolejno: „Zbrodnia i kara”, „Rozmowy z katem”, „Balladyna” oraz „ Makbet”. Pierwszym z utworów ,który omówię jest „Zbrodnia i kara” Fiodora Michałowicza Dostojewskiego”. „Makbet” Williama Szekspira jest utworem powstałym w epoce renesansu. Jego konstrukcja bazuje na dramatach antycznych. Utwór ten opowiada losy Makbeta, dziedzicznego naczelnika hrabstwa Glamis w Szkocji. Był on wiernym rycerzem króla Dunkana. Głównego bohatera utworu poznajemy w momencie, gdy wraca z wygranej bitwy wraz ze swym przyjacielem Bankiem i napotyka na swej drodze trzy czarownice, które przepowiadają mu, że będzie władcą Szkocji. Gdy Makbet listownie informuje o przepowiedni swą żonie Lady Makbet, nakłania go ona do zabójstwa króla i tym samym przyśpieszenia procesu przepowiedni. Makbeta i jego żonę nęciło salonowe życie, dostatek i wygody. Po dokonaniu zbrodni Lady Makbet podrzuca sztylet służącym. Gdy morderstwo zostało odkryte synowie...