Moim zdaniem warto kierować się w życiu potęgą rozumu i wolną wolą. Na podstawie zdobytej wiedzy możemy podejmować ważne decyzje w codziennym życiu. A jeśli chodzi o wolną wolę uważam, że jeśli ją posiadamy to powinniśmy z niej korzystać i kierować się nią. Przykładem kierowania się potęgą umysłu jest powieść fantastyczna "Pierwsze prawo...