Każdy człowiek żyjąc w określonej przestrzeni, określonym czasie, wśród określonej społeczności wchłania w siebie te elementy. Toteż ludzkie życie naznaczone jest miejscem, czasem i obecnością innych ludzi. Śmiało więc można powiedzieć, że na to co robimy ogromny wpływ ma to - kim jesteśmy. Słuszną wydaje się teza, iż biografia stanowi klucz do odczytania twórczości pisarza. W literaturze mamy wiele utworów, których głębsze zrozumienie jest możliwe dzięki temu, że znamy fakty z życia autora. Relacje zachodzące pomiędzy biografią autora a jego utworem , podkreślone zostały przez pisarzy takich jak Jan Kochanowski w Trenach, Fiodor Dostojewski w Zbrodni i Karze czy też Gustaw Herling – Grudziński tworząc utwór pt, Inny świat. Spośród różnych twórców postanowiłam przedstawić Adama Mickiewicza którego biografia stanowi rozwiązanie zagadki jego twórczości. Z biografii Mickiewicza wiemy że w 1818 r. podczas wypoczynku w Tuchanowicach, poeta zakochał się w Maryli Wereszczakównie. Była to panna pochodząca z zamożnego domu. Miłość ta była romantyczna ale też nieszczęśliwa ponieważ rodzice dziewczyny nie wyraziła zgody na ślub. Powodem była niższa pozycja społeczna i majątkowa poety. Odmówiono mu więc ręki dziewczyny i wydano ją za Wawrzyńca Puttkamera co wywarło silny wpływ na emocje poety/ Z tym epizodem jego biografii związany jest także wiersz pod tytułem "Do M..." Który rozpoczyna się słowami: "Precz z moich oczu..." Mickiewicz opisał w nim swoje wspomnienia o kobiecie którą kochał i dał tym samym do zrozumienia, że ona na zawsze pozostanie w jego pamięci. Ale nie tylko on nie zapomni - ostatni wers ‘’Moja i twoja pamięć nie posłucha" sugeruje, że pamięć o kochanku przetrwa także w sercu dziewczyny. Wszystko co ich kiedyś łączyło w przeszłości nie spotka w żadnej ze stron zapomnienia. Dzięki temu lirykowi możemy się już przekonać jak słuszne jest włączenie biografii autora do interpretacji jego dzieł. Zostawmy jednak romans Mickiewicza i przyjrzyjmy się innemu utworowi. chciałabym przytoczyć "Sonety krymskie". Ten niewielki zbiorek liczący zaledwie 18 sonetów jest jakby literackim pamiętnikiem Mickiewicza z pobytu na Krymie. Bohater sonetów to wędrowiec, podróżnik, wygnaniec, opuszczony przez wszystkich, pogodzony z losem, który zachwyca się otaczającą go przyrodą. Wędruje po Krymie i w obserwowaniu otaczającego go świata i przyrody szuka ukojenia dla swoich cierpień. Przyroda w "Sonetach" stoi ponad człowiekiem i jest niezależna od niego, wieczna i niepojęta. Budzi ona zachwyt podmiotu lirycznego ale także wzmaga poczucie samotności i obawy przed...