Jednym z wielu IDE, które można wykorzystać do programowania w Python i Django jest Eclipse wraz z dodatkiem PyDev. Pobrałem ostatnio inną odmianę Eclipse pod nazwą Aptana Studio 3: http://aptana.com/products/studio3

Poniższy opis można zastosować również do Eclipse ponieważ oba programy nie wiele się różnią.

Na początek dla smaku screen działającego IDE:
http://www.webook.pl/images/prywatne/aptana_studio_3.png

Opiszę jak skonfigurować Aptana Studio 3 aby móc stworzyć nowy projekt Django lub zaimportować projekt, który pisaliśmy do tej pory w notatniku. Dzięki odpowiedniemu skonfigurowaniu IDE będziemy mieli możliwość podpowiadania składni języka Python wraz z podpowiedziami dotyczącymi składni biblioteki standardowej. Do tego jeśli poprawnie skonfigurujemy nasz projekt Django to będziemy mieli również podpowiadanie składni stworzonych przez nas klas np. w modelach (models.py) itp.

0. Zakładam, że masz już zainstalowanego Pythona np. w lokalizacji C:Python26
http://www.python.org/download/
Również zakładam, że już zainstalowałeś Django:
http://www.djangoproject.com/download/

1. Pobieramy Aptana Studio 3 ze strony: http://aptana.com/products/studio3
Możemy również użyć Eclipse + PyDev
http://www.eclipse.org/downloads/
http://pydev.org/download.html

2. Aptana Studio 3 instalujemy do katalogu C:Aptana Studio 3
Jest to ważne ponieważ jeśli zainstalujemy je pod ścieżką, która zawiera polskie znaki to mogą wystąpić problemy w czasie ładowania jej modułów.

3. Uruchamiamy program. (Najlepiej uruchamiać program jako administrator bo czasem mogą wystąpić problemy z dostępem do katalogu C:Aptana Studio 3 jeśli używamy np. systemu Vista wraz z UAC).

Jeśli tworzysz nowy projekt Django to czytaj punkt 3. a).
Jeśli chcesz stworzyć projekt Django na podstawie projektu, który już wcześniej stworzyłeś np. w notatniku to przejdź do punktu 3. b).

3. a) Wybieramy File -> New -> Other
Rozwijamy katalog PyDev i wybieramy PyDev Django Project
Wpisujemy nazwę dla naszego projektu np. project1
W miejsce Project contents odznaczamy opcję use default i wybieramy Browse. Wskazujemy katalog: C:Djangoproject1

Jeśli po raz pierwszy uruchomiliśmy Aptana Studio to zapewne wyskoczy nam opcja wyboru lokalizacji interpretera. Musimy wskazać plik C:Python26python.exe

Pamiętajmy o tym aby była zaznaczona opcja Create default 'src' folder (...)
Możemy kliknąć Next.

Zobaczymy okno Django Settings. Wybieramy jaką wersje Django używamy oraz jaki system bazodanowy. Możemy wprowadzić hasło do bazy. Na podstawie tych informacji stworzony zostanie pusty projekt Django.
Klikamy na Finish.

3. b) Tworzymy nowy projekt File -> New PyDev
Tworzymy pusty projekt wybierając katalog gdzie on będzie np. C:Djangoproject1
Zaznaczamy opcję src aby utworzyć katalog w którym będziemy przetrzymywać nasz projekt.

4. Następnie musimy zmienić nazwę katalogu src na taką jak nazwa naszego projektu czyli na project1. W tym celu klikamy PPM na nazwę src na liście po lewej i wybieramy Rename. Wpisujemy project1. Tę operację możemy również zrobić wchodząc po prostu do katalogu C:Djangoproject1 i zmieniając tam znajdujący się katalog src, nadając mu nazwę project1.
Jest to ważne gdyż dzięki temu IDE nie będzie wyświetlał nam błędów podczas importowania modułów napisanych przez nas!!

5. Ten punkt dotyczy tylko osób, które tworzą projekt na podstawie wcześniej posiadanego projektu Django.
Następnie wklejamy do katalogu C:Djangoproject1project1 pliki projektu Django, który posiadamy.
Później w lewym menu klikamy PPM na projekcie project1 i wybieramy PyDev -> Set as Django Project
Spowoduje to oznaczenie projektu PyDev jako projekt Django.

6. Klikamy na projekcie PPM -> Properties -> PyDev PYTHONPATH -> Wybieramy zakładkę Source Folder -> Add Source folder
Wybieramy project1 (ten najbardziej nadrzędny), a dokładnie chodzi o katalog: C:Djangoproject1
Wskazówka: Jest to bardzo istotne ponieważ w plikach np. views.py importujemy napisane przez nas klasy posługując się ścieżką uwzględniającą nazwę projektu np.

from project1.blog.models import BlogPost

Dlatego gdy ścieżka przeszukiwania PYTHONPATH będzie ustawiona na C:Djangoproject1 to importując coś odwołujemy się tak naprawdę do katalogu: C:Djangoproject1project1 czyli do tego katalogu, w którym są pliki naszego projektu. Jest to ważne aby IDE mógł nam poprawnie podpowiadać składnie napisanych przez nas klas.


7. Aby teraz uruchomić działającą stronę w przeglądarce www musimy wpisać w konsoli cmd.exe polecenie:
cd C:Djangoproject1project1

python manage.py runserver

Możemy również uruchamiać serwer Django bezpośredno z poziomu IDE. Klikamy PPM na nazwie projektu i wybieramy Django -> Custom command a następnie jako komendę wpisujemy runserver.
IDE przy pierwszym wybraniu tej opcji zapyta nas o ścieżkę do pliku manage.py więc musimy go wskazać: C:Djangoproject1project1manage.py

8. Gotowe! Teraz wszystko działa poprawnie i nasz IDE podpowiada nam składnię zarówno Pythona, jego bibliotek jak i składnię napisanych przez nas klas w projekcie Django.

UWAGA! Jeśli chcemy skopiować nasz projekt na serwer to kopiujemy katalog C:Djangoproject1project1
Katalog C:Djangoproject1 zawiera w sobie oprócz projektu (project1) katalog .settings oraz pliki .project, .pydevproject, które są odpowiedzialne za konfigurację projektu w naszym IDE.