Werter to główny bohater utworu „Cierpienia młodego Wertera” Johanna Wolfganga Goethe’go. Jest to młody człowiek, który żyje marzeniami. Dzieli się swoimi przemyśleniami za pomocą listów. Ciągle poszukuje sensu w życiu. Jest on wykształcony i oczytany. Patrzy na świat przez pryzmat poezji. Lektury pobudzają jego wyobraźnie. Czyta głównie Homera oraz Pieśni Osjana, wybiera utwór w zależności od swojego samopoczucia. Homera czyta gdy jest szczęśliwy, Pieśni Osjana gdy jego życie traci sens. Zachwyca się przyrodą i jest ona dla niego inspiracją do rozważań filozoficznych. Na łonie natury czuje się swobodnie. Dzięki swej wrażliwej duszy maluje wiele obrazów. Wszystko przeżywa bardzo emocjonalnie . W życiu Wertera bardzo ważną role odgrywa miłość, daje ona mu radość i szczęście. Darzy uczuciem, w którym się zatraca, Lotte. Miłość jego życia jest przez niego ubóstwiana. Staje sią najważniejszym aspektem jego życia. Nie wyobraża sobie dalszej egzystencji bez swej ukochanej. Werterem kieruje nadmierna nadwrażliwość na świat. Kocha dzieci i spędza z nimi dużo czasu, zachwyca się ich dziecięcym zachowaniem i niewinnością. Lubi się z nimi bawić i opwiadiać im różne historie . Nie potrafi zdystansować swojego postępowania do rzeczywistości. Nadwrażliwość Wertera jest powodem jego niepowodzeń. Upokorzenia których doznaje ze statusu mieszczanina sprawiają mu wiele bólu. Uważa, że cywilizacja jest źródłem zła. Poszukuje akceptacji i zrozumienia wśród ludzi. Jednak go nie znajduje i dlatego popełnia samobójstwo.

Główny bohater „Cierpienia Młodego Wertera” postrzega świat przez pryzmat uczuć. Pobudza to jego wrażliwośc i wzbogaca wnętrze. Powoduje odczuwanie bólu istnienia i podjęcie dramatycznej decyzji przez Wertera . Ułatwia a zarazem utrudnia kontakty z innymi ludźmi. Werter jest bohaterem nieszczęśliwym. Przez swoją wybujałą uczuciowość odczuwa dużo bólu i cierpienia. Nie walcząc o miłość, pozostaje biernym i tarci Lottę na zawsze