CZĄSTKI ELEMENTARNE Cząstki elementarne są to takie mikrocząstki, których struktura wewnętrzna - zgodnie ze współczesnym poziomem rozwoju fizyki - nie może być przedstawiona w postaci innych cząstek Zgodnie z założeniami Modelu Standardowego istnieją dwie grupy cząstek: tworzące materię przenoszące oddziaływania Do grupy cząstek tworzących materię zaliczamy: leptony hadrony Leptonami są: elektron - masa 9,11*10-31 - ładunek elektryczny -1 mion - masa 1,88*10-28 - ładunek elektryczny -1 cząstka tau - masa 3,17*10-29 - ładunek elektryczny -1 Posiadają one ujemne elementarne ładunki. Ich antycząstki są naładowane dodatnio. Mion i cząstki tau mają masę wiele razy większą od masy elektronu. Oprócz leptonów obdarzonych ładunkiem elektrycznym występują trzy leptony elektrycznie obojętne, o bardzo małych masach. Wyróżnia się neutrina: elektronowe - masa <2,49*10-35 -> ładunek elektryczny - 0 mionowe - masa <3,02*10-31 -> ładunek elektryczny - 0 tau - masa < 1,84*10-29 -> ładunek elektryczny - 0 Leptony mogą występować w stanie swobodnym same, dotąd nie odkryto ich wewnętrznej struktury. Wszystkie inne cząstki zwane hadronami, mają wewnętrzną strukturę. Tworzy je sześć cząstek nazywanych kwarkami. Kwarki są obdarzone ładunkiem elektrycznym, którego wartość odpowiada ułamkowi ładunku elementarnego ((1 )/3 lub 2/3). Oprócz ładunku elektrycznego kwarkom przypisuje się kolor. Wielkości opisujące kwarki: u (up, górny) - masa 8,92*10-32 - ładunek elektryczny + 2/3 d (down, dolny) - masa 1,78*10-31- ładunek elektryczny - 1/3 c (charm, powabny) - masa 2,68*10-29 - ładunek elektryczny + 2/3 s (strange, dziwny) - masa 3,57*10-30 - ładunek elektryczny - 1/3 t (top, szczytowy) - masa 32,09*10-28 - ładunek elektryczny + 2/3 b (bottom, ostatni) - masa 8,38*10-29 - ładunek elektryczny - 1/3 Kwarki w przeciwieństwie do leptonów, nie występują pojedynczo, lecz zawsze tworzą grupy kwarków. Cząstki powstałe w wyniku połączenia kwarków nazywamy hadronami. Istnieją dwa rodzaje hadronów: bariony zbudowane są z trzech kwarków. Do barionów zalicza się: proton zbudowany z: dwóch górnych jednego dolnego Neutron zbudowany z: jednego górnego dwóch...< 1,84*10-29 -></3></2>