WOJNY Z MOSKWĄ-PROBLEM KOZACKI W RZECZPOSPOLITEJ 1584-śmierćIvana IV Groźnego 1598-śmierć Fiodora 1603-1619-dymitriady 1603-1605 interwencja magnatów polskich w Moskwie i osadzenie Dymitra I na tronie 1609-zawarcie układu szwedzko-rosyjskiego, interwencja królewska w Moskwie 1610-b. pod Kłuszynem (wygrana przez Stanisława Żółkiewskiego) 1611-zdobycie przez Polskę Smoleńska 1613-FiodorFiodorowicz Romanow zostaje carem 1617-nieudana wyprawa królewicza Władysława 1619-rozejm w Dywilinie (P-R) 1632-1634-wojna moskiewsko-polska 1634-pokój w Polanowie 1582-rejestr kozacnki POWSTANIA KOZACKIE: 1591-1593-Krzysztof Kosiński 1594-1596-Semen Nalewajka 1630-Taras Fedorowicz 1637-Pawluk 1638-Ostrzanin 1648-1654-powstanie Bohdana Chmielnickiego 1596-unia kościelna i powstanie kościoła Unickiego w Brześciu 1648-wygrane bitwy Chmielnickiego (Żółte wody, Korsuń, Piławice) 1649-oblężenia Zbaraża 1650-ugoza z tatarami pod Zborowem 1650-Chmielnicki składa hołd lenny sułtanowi tureckiemu 1651-wygrana bitwa Polsko-kozacka pod beresteczkiem 1651-ugoda z kozakami w Białej Cerkwi 1654-Rada Kozacka uznała zwierzchnictwo cara rosyjskiego 1654-wkorczenie na ziemie Korony i Litwy wojsk rosyjskich 1655-zdobycie Smoleńska, Grodna, Wilna przez Rosję 1656-rozejm polsko-moskiewski w Niemieży 1658-ugoda polsko-kozacka w Hadziaczu (utworzenie Księstwa Ruskiego) 1660-ponowne wkorzenie Rosji na ziemie polsko-litewskie 1660-wygrana Czarneckiego pod Połonką przeciwko Rosji 1661-odebranie Rosji Wilna przez Polaków 1663-próba zdobycia Moskwy rpzezJana II Kazimierza (nieudana) 1667-pokój polsko-moskiewski w Andruszowie 1686-pokój Grzymłutowskiego (wieczysty pokój)polsko-moskiewski WOJNY POLSKO SZWEDZKIE 1587-Zygmunt III Waza królem Polski 1594-Zygmunt III Waza Królem Szwcji 1598-próba wzmocnienia swojej władzy 1599-zdetronizowanie Zygmunta III Wazy na tronie Szwedzkim 1600-inkroporacja Estonii do Polski 1602-1604-przybycie wojsk polskich na inflanty 1604-zwycięstwo Polski min pod Białym Kamieniem 1605-zwycięstwo Polski pod Kircholmem 1620-wybuch wojny Polsko-Tureckiej 1621-oblężenie Rygi przez Gustawa II Adolfa (króla Szwecji) 1622-rozejm w Mittawie 1625-utrata przez Polskę zamku Kokenhauzen (przeprawy przez Dźwinę) 1626-rozejm Polsko Szwdzki 1626-2629-wojna o ujście Wisły: -wkroczenie Szwedów na Pomorze Gdańskie -zajęcie Piławy przez Szwedów -prawie wszystkie miasta pruskie w rękach Szwedów -blokada morska Gdańska -porażka wojsk Polskich pod Gniewem -rozbudowa floty polskiej (stanisław Koniecpolski) 1627-zwycięstwo Polski w bitwie po Oliwą 1629-przybycie Albrechta von Wallensteina (austriacki...