W dramacie Sofoklesa najtragiczniejszą postacią była tytułowa bohaterka, Antygona. Antygona była córką Edypa i Jokasty. Miała siostrę Ismenę i dwóch braci, Polinejkesa i Eteoklesa. Jej bracie polegli w bratobójczej walce o władzę w Tebach. Po ich śmierci na tron wstąpił Kreon, brat Jokasty. Nowy władca rozkazał, aby ciało Eteoklesa pochowano z honorami wojskowymi, a zwłoki Polinejkesa pozostawiono niepogrzebane. Antygona w przeciwieństwie do swojej siostry Ismeny nie posłuchała rozkazu nowego władcy. Dla niej nie było ważne, że Polinejkes był uznawany za zdrajcę. Ona chciała, by jej brat miał wstęp do śwoiata zmarłych, czyli Hadesu, więc postanowiła pochować symbolicznie Polinejkesa. Niestety schwytali ją strażnicy i zaprowadzili do Kreona. Wuj bohaterki pytał, czy to prawda, że ona złamała rozkaz. Antygona miała szansę zaprzeczyć, lecz tak nie postąpiła. Przyznała się do winy i została skazana na śmierć poprzez ukamienowanie. Córka Edypa wykazała ogromną odwagą i determinacją. Jej uczynek miał jednak fatalne skutki. Hajmon, syn Kreona, a narzeczony Antygony na wiadomość o skazaniu na śmierć ukochanej, usiłował przekonać ojca, by Antygonę...