Kraków, dnia 10 stycznia 2013 roku

Sygn. akt

AKT OSKARŻENIA

p-ko Mariuszowi Nowakowskiemu

o czyn z art 278 § 1 k.k.

Oskrażam: Mariusza Nowakowskiego s. Andrzeja i Grażyny z domu Wilczyńska, urodzonego w dniu 10 lutego 1980 r., nr PESEL 80021012345, zamieszkałego: Kraków przy ul. Małopolskiej 12/13, żonatego z Barbarą Nowakowską z domu Bujak , dwoje dzieci w wieku: syn 8 lat, córka 6 lat, wykształcenie średnie, pracownik fizyczny, dochód miesięczny ok. 1900 zł. brutto,

-niekarany,

- na wolności, środków zapobiegawczych nie stosowano

o to, że

W dniu 21 maja 2012 r. ok. godziny 14:30 wszedł do komisu z telefonami komórkowymi mieszczącego się w Krakowie przy ul. Krakowskiej 12 i korzystając z nieuwagi właścicielki komisu Marii Korfel zabrał z lady w celu przywłaszczenia telefon komórkowy o wartości 1580 zł., a następnie wyszedł z komisu.

- tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2012 r. ok. godziny 14:30 Mariusz Nowakowski wszedł do komisu z telefonami komórkowymi mieszczącego się w Krakowie przy ul. Krakowskiej 12 i korzystając z nieuwagi właścicielki komisu Marii Korfel zabrał z lady w celu przywłaszczenia telefon komórkowy o wartości 1580 zł., a następnie wyszedł z komisu. Jego tożsamość ustalono na podstawie monitoringu miejskiego oraz monitoringu zamontowanego w komisie. Został zatrzymany w dniu 22 maja 2012 r. w swoim mieszkaniu. Podczas przeszukania mieszkania znaleziono skradziony telefon. Mariusz Nowakowski przyznał się do dokonania kradzieży. W trakcie przesłuchania wyjaśnił, że telefon ukradł, bo chciał go sprzedać, a za uzyskane ze sprzedaży pieniądze planował przeznaczyć na opłacenie zaległych rat kredytowych.

Oskarżony nie był dotychczas karany.

Prokurator

Lista osób podlegających wezwaniu na rozprawę:

I. Oskrażony

II. Świadkowie

Wykaz innych dowodów podlegających odczytaniu na rozprawie

1.

2.

3.