Kraków, dnia 10 stycznia 2013 roku Sygn. akt AKT OSKARŻENIA p-ko Mariuszowi Nowakowskiemu o czyn z art 278 § 1 k.k. Oskrażam: Mariusza Nowakowskiego s. Andrzeja i Grażyny z domu Wilczyńska, urodzonego w dniu 10 lutego 1980 r., nr PESEL 80021012345, zamieszkałego: Kraków przy ul. Małopolskiej 12/13, żonatego z Barbarą Nowakowską z domu Bujak , dwoje dzieci w wieku: syn 8 lat, córka 6 lat, wykształcenie średnie, pracownik fizyczny, dochód miesięczny ok. 1900 zł. brutto, -niekarany, - na wolności, środków zapobiegawczych nie stosowano o to, że W dniu 21 maja 2012 r. ok. godziny 14:30 wszedł do komisu z telefonami komórkowymi mieszczącego się w Krakowie przy ul. Krakowskiej 12 i korzystając z nieuwagi właścicielki komisu Marii Korfel zabrał z lady w celu przywłaszczenia telefon komórkowy o wartości 1580 zł., a następnie wyszedł z komisu. - tj. o czyn z art. 278 § 1 k.k. UZASADNIENIE W dniu 21 maja 2012 r. ok. godziny 14:30 Mariusz Nowakowski wszedł do komisu z telefonami komórkowymi mieszczącego się w Krakowie przy ul. Krakowskiej 12 i korzystając z nieuwagi właścicielki komisu Marii Korfel zabrał z lady w celu przywłaszczenia telefon komórkowy o wartości 1580 zł., a następnie wyszedł z komisu. Jego tożsamość ustalono na podstawie monitoringu miejskiego oraz monitoringu zamontowanego w komisie. Został zatrzymany w dniu 22 maja 2012 r. w swoim...