Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 r. we Lwowie. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiował w Akademii Handlowej w Krakowie oraz na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie okupacji brał udział w ruchu oporu jako żołnierz Armii Krajowej. Po wojnie poeta kilkakrotnie zmieniał miejsce zamieszkania. Na pewien czas osiadł w Warszawie. Debiutował w 1956r., kiedy po okresie tzw. socrealizmu literaci odzyskali możliwość swobodnego wypowiadania się w utworach. Debiutancki tomik Herberta nosi tytuł "Struna światła". Po nim ukazały się kolejno: "Hermes", "pies i gwiazda"(1957), "Studium przedmiotu"(1961), "Barbarzyńca w ogrodzie"...