W wierszu Bolesława Leśmiana " Odjazd" przedstawione są uczucia związane z rozstaniem, porzuceniem czegoś bliskiego i drogiego. Wiersz ma nastrój smutny . Uczucie żalu i smutku wyrażone są poprzez pytania retoryczne.