INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA

Nazwa firmy : Rewolucja club

Forma prawna: spółka jawna

Przedmiot działalności : działalność rozrywkowa

Adres firmy :

Warszawa

Duży Rynek

81-310 Warszawa woj.Mazowieckie

Bank „Bank Spółdzielczy”

W Warszawie

Numer konta: 102015 62-359875- 0000-2551.

Nr identyfikacyjny podatnika podatku VAT.

484-02-00-156

Nr identyfikacyjny.REGON.

346205145

telefon: 502639228 / 56 4987463

Przedmiot działalności. Branża

Przedmiot: Klub nocny (dyskoteka)

Działalność rozpoczynamy z własnym kapitałem uzyskanym z oszczędności, które pokryją nasze finansowe zapotrzebowanie na rozpoczęcie funkcjonowania naszej firmy, oraz z zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym. Wysokość kredytu

20 00,00 zł.

Wkład własny udziałowców 120 000,00 zł.

Współudziałowcy

Dane o właścicielach :

Właściciel : Karolina Płuc

81-310 Warszawa ul. Lipowa 14b

Ukończone studnia wyższe z zarządzania w Bydgoszczy.

Ukończenie studiów prawa w Bydgoszczy

Udział w kapitale : 20 000,00 zł

Zastępca właściciela: Daria Świniarska

81-310 Warszawa ul. Kopernika 7 m.2

Ukończone studia z tytułem magistra z farmacji w Gdańsku

Ukończone studia z administracji w Warszawie

Udział w kapitale : 20 000,00 zł

Manager : Paulina Kopka

81-310 Warszawa ul. Świętokrzyska 4 m.8

Ukończone studia ekonomiczne w Olsztynie

Ukończone studia finanse i rachunkowość w Białymstoku.

Udział w kapitale : 20 000,00 zł

Zastępca Managera: Magdalena Czapka

81-310 Warszawa, Sienkiewicza 13

Ukończone studia z psychologi i pedagogiki ogólnej w Bydgoszczy

Udział w kapitale : 20 000,00zł

Kierownik do spraw finansowych: Marta Chylińska

81-310 Warszawa ul. Irysowa 20

Ukończone studia z finanse i rachunkowość w Toruniu.

Ukończone studia z administracji w Toruniu.

Udział w kapitale : 20 000,00 zł

Przedstawiciel do spraw reklamy i marketingu : Joanna Nowak

81-310 Warszawa ul. Kazimierza Wielkiego 42

Ukończone studia psychologii społecznej w Gdańsku

Ukończenie studiów z marketingu i zarządzania w Toruniu

Udział w kapitale : 20 000,00 zł

Pracownicy :

Łukasz Matusiak Dj

Tomasz Wrąckowski Dj

Magdalena Ostrowska barmanka/kelnerka

Anita Molenda barmanka/kelnerka

Piotr Nowak barman

Marek Kowalski barman

Anna Sikorska sprzątaczka

Piotr Krasicki ochrona

Paweł Mozioł ochrona

Patryk Wojda ochrona

Przedsięwzięcie obejmowało

wynajem pomieszczeń, w których będzie znajdował się klub (dzierżawa obiektu o powierzchni 270 m² ),

remont pomieszczeń,

zakup mebli, i potrzebnego asortymentu

inne (założenie łącza internetowego, wydatki na stałe opłaty,podatki, reklama itp.),

Wydatki inwestycyjne i źródła finansowania przedstawia TABELA.

Przedsięwzięcie inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Źródła finansowania

Wynajem lokalu 30 000 zł miesęcznie Z zysków

Remont 20 tyś zł Wkład własny

Zakup mebli, asortymentu 30 tyś zł Wkład własny

Inne wydatki 2 tyś zł Wkład własny

Pracownicy 15 tyś zl Z zysków

Analiza marketingowa.

Analiza konkurencji.

Otoczenie

Konkurencja lokalna:

„Euphoria” ul. Duży Rynek 10

81-310 Warszawa

„Join in club” ul. Kopernika 14

81-310 Warszawa

„Odyseja” ul. Wczasowa 10a

81-310 Warszawa

„Bar Texas” ul. Hallera 13”

81-310 Warszawa

„Tawerna” ul. Bazarowa 2

81-310 Warszawa

Badania rynku.

Analiza rynku

Nasz rynek docelowy to ludność w różnym wieku. Wielkość populacji ludzi w Polsce to ok. 37 mln osób

segmenty to:

uczniowie szkół podstawowych i średnich - ok.2,5 mln

uczniowi szkół policealnych ok. 1 mln

studenci -ok. 900 tys.

pracujący i bezrobotni -ok. 1.600 tys.

pozostali ok.

Z badań miejscowego rynku wynika, iż na naszym obszarze jest duży procent mieszkańców w wieku 18-35, do których kierujemy nasze usługi. Są to ludzie młodzi, niezamężni, posiadający potrzebę odreagowania męczącego tygodnia spędzonego w szkołach/pracy oraz poznania nowych, interesujących osób i nawiązania z nimi kontaktu.

Analiza zachowania nabywców

Naszymi klientami są młodzi ludzie o niewielkich, ograniczonych zasobach finansowych, nie wymagający wysokiego standardu usług. Pragnących dobrze się zabawić w gronie znajomych, jak i również poznania nowych, interesujących ludzi. Naszą działalność urozmaicalibyśmy w liczne atrakcje. Wieczory prowadzone przez doświadczonych i znanych Dj, urozmaicone licznymi atrakcjami. Przewidujemy niskie ceny biletów wstępu tj.8-10 zł, dla pań natomiast wstęp wolny do godz. 22:30.

Lokalizacja i obszar działania :

Nasz klub powstałby w wynajętym przez nas lokalu w centrum miasta. Znajdowałby się on przy ul. Duży Rynek. Powierzchnia zajmowałaby dwie parcele (piwnica i parter ), które zagospodarowalibyśmy adekwatnie do potrzeb klientów. Lokal urządzony w stylu nowoczesnym, z dobrą powierzchnią manewru. Wyposażony w dwa duże bary, każdy obsługiwany przez dwóch wykwalifikowanych barmanów.

Polityka cenowa:

Ceny dostępnych towarów w naszym lokalu są podobne do cen prosperujących na ogólnym rynku. Dostępność napoi, napoi energetyzujących oraz napoi alkoholowych dostępne będą w cenach odpowiednich do możliwości naszych klientów.

Reklama :

Rozreklamowaniem naszej działalności zajmie się przedstawiciel do spraw reklamy i marketingu – Joanna Nowakowska, która ukończyła z wyróżnieniem studia oraz liczne kursy. Reklama pojawi się w lokalnej telewizji, prasie, na ulotkach reklamowych, rozdawanych na ulicach miasta oraz na portalu społecznościowym Facebook.

Analiza SWOT

SZANSE ZAGROŻENIA

Dobra, sprzyjająca lokalizacja Brak własnego lokalu, konieczność wynajmu (ograniczone środki)

Brak dobrego lokalu w okolicy, mała konkurencyjność Dopasowanie się do gustów, potrzeb klientów

Zainteresowanie lokalnego społeczeństwa Niż demograficzny, emigracja młodych ludzi do większych miast

Dostosowanie cen do możliwości klientów Niskie dochody niektórych grup społecznych

Atrakcyjność licznych ofert,które z czasem będą urozmaicane Bark ugruntowanego wizerunku firmy

Wysoka jakość usług Ograniczone środki na działania marketingowe

Imprezy, atrakcje dostosowane do ciągłych zmian w wymaganiach klientów Małe doświadczenie właścicieli w prowadzeniu biznesu

Doświadczona kadra zarządzająca (młodzi ludzie, którzy znają jakie jest zapotrzebowanie)

Dobrze rozwinięty marketing, w tym reklama