INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa firmy : Rewolucja club Forma prawna: spółka jawna Przedmiot działalności : działalność rozrywkowa Adres firmy : Warszawa Duży Rynek 81-310 Warszawa woj.Mazowieckie Bank „Bank Spółdzielczy” W Warszawie Numer konta: 102015 62-359875- 0000-2551. Nr identyfikacyjny podatnika podatku VAT. 484-02-00-156 Nr identyfikacyjny.REGON. 346205145 telefon: 502639228 / 56 4987463 Przedmiot działalności. Branża Przedmiot: Klub nocny (dyskoteka) Działalność rozpoczynamy z własnym kapitałem uzyskanym z oszczędności, które pokryją nasze finansowe zapotrzebowanie na rozpoczęcie funkcjonowania naszej firmy, oraz z zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym. Wysokość kredytu 20 00,00 zł. Wkład własny udziałowców 120 000,00 zł. Współudziałowcy Dane o właścicielach : Właściciel : Karolina Płuc 81-310 Warszawa ul. Lipowa 14b Ukończone studnia wyższe z zarządzania w Bydgoszczy. Ukończenie studiów prawa w Bydgoszczy Udział w kapitale : 20 000,00 zł Zastępca właściciela: Daria Świniarska 81-310 Warszawa ul. Kopernika 7 m.2 Ukończone studia z tytułem magistra z farmacji w Gdańsku Ukończone studia z administracji w Warszawie Udział w kapitale : 20 000,00 zł Manager : Paulina Kopka 81-310 Warszawa ul. Świętokrzyska 4 m.8 Ukończone studia ekonomiczne w Olsztynie Ukończone studia finanse i rachunkowość w Białymstoku. Udział w kapitale : 20 000,00 zł Zastępca Managera: Magdalena Czapka 81-310 Warszawa, Sienkiewicza 13 Ukończone studia z psychologi i pedagogiki ogólnej w Bydgoszczy Udział w kapitale : 20 000,00zł Kierownik do spraw finansowych: Marta Chylińska 81-310 Warszawa ul. Irysowa 20 Ukończone studia z finanse i rachunkowość w Toruniu. Ukończone studia z administracji w Toruniu. Udział w kapitale : 20 000,00 zł Przedstawiciel do spraw reklamy i marketingu : Joanna Nowak 81-310 Warszawa ul. Kazimierza Wielkiego 42 Ukończone studia psychologii społecznej w Gdańsku Ukończenie studiów z marketingu i zarządzania w Toruniu Udział w kapitale : 20 000,00 zł Pracownicy : Łukasz Matusiak Dj Tomasz Wrąckowski Dj Magdalena Ostrowska barmanka/kelnerka Anita Molenda barmanka/kelnerka Piotr Nowak barman Marek Kowalski barman Anna Sikorska sprzątaczka Piotr Krasicki ochrona Paweł Mozioł ochrona Patryk Wojda ochrona Przedsięwzięcie obejmowało wynajem pomieszczeń, w których będzie znajdował się klub (dzierżawa obiektu o powierzchni 270 m² ), remont pomieszczeń, zakup mebli, i potrzebnego asortymentu inne (założenie łącza internetowego, wydatki na stałe opłaty,podatki, reklama itp.), Wydatki inwestycyjne i źródła finansowania przedstawia...