Biblia- (Pismo Święte) zbiór ksiąg spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańskaą Biblię składa się: Stary Testament i Nowy Testament