- podmiot liryczny pierwszoosobowy -brak rymów, bezpośredni zwrot do Boga, -analiza (wiersz jest koszmarem sennym, autor opisuje zdarzenia które przewiduje w przyszłości. Motywem przewodnim jest katastrofizm-ludzie skazani są...