BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY RAPSOD - CYPRIAN NORWID Wiersz został napisany w rocznicę śmierci generała Józefa Bema,uczestnika m.in powstania listopadowego. Jest on rekopensratą za wyprawienie generałowi skromnego, haniebnego pogrzebu. W jego tytule autor zastosował inwersję, co zapowiada powagę tematu, który będzie podjęty oraz wzniosłość stylu.Utwór ma formę rapsodu ( pieśń epicka, która może być częscią większego poematu bądź też samodzielny utwór poetycki, który w podniosłym stylu chwali bohatera albo jakieś ważne wydarzenie w dziejach narodu; w starożytnej Grecji określano tak pieśniarzy, którze podczas świąt albo uroczystości recytowali utwory epickie) , pogrzebowej lamentacji, pożegnania wielkiego wodza i bohatera. W obrzędzie występują zarówno motywy antyczne, jak i średniowiecne, pogrzeb jest stylizowany na wzór pogrzebu pogańskiego wodza (bicie w tarcze, płaczki, orszak pogrzebowy, ,,miecz wawrzynem zielony"). Występują rycerskie rekwizyty – miecz, pancerz, koń, sokół, które nie pasują do wieku dziewiętnastego. Utwór jest napisany wierszem poetyckim - heksametrem polskim, o wersie 13- wyrazowym ze stałą średniówką i stałym układem akcentów ( kroki konduktu pogrzebowego) , co dodaje mu powagi i patetyzmu. Finał utworu to zapowiedź zwycięstwa idei, o którą walczył Bem. Wymowa...