BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY RAPSOD - CYPRIAN NORWID

Wiersz został napisany w rocznicę śmierci generała Józefa Bema,uczestnika m.in powstania listopadowego. Jest on rekopensratą za wyprawienie generałowi skromnego, haniebnego pogrzebu. W jego tytule autor zastosował inwersję, co zapowiada powagę tematu, który będzie podjęty oraz wzniosłość stylu.Utwór ma formę rapsodu ( pieśń epicka, która może być częscią większego poematu bądź też samodzielny utwór poetycki, który w podniosłym stylu chwali bohatera albo jakieś ważne wydarzenie w dziejach narodu; w starożytnej Grecji określano tak pieśniarzy, którze podczas świąt albo uroczystości recytowali utwory epickie) , pogrzebowej lamentacji, pożegnania wielkiego wodza i bohatera.

W obrzędzie występują zarówno motywy antyczne, jak i średniowiecne, pogrzeb jest stylizowany na wzór pogrzebu pogańskiego wodza (bicie w tarcze, płaczki, orszak pogrzebowy, ,,miecz wawrzynem zielony"). Występują rycerskie rekwizyty – miecz, pancerz, koń, sokół, które nie pasują do wieku dziewiętnastego.

Utwór jest napisany wierszem poetyckim - heksametrem polskim, o wersie 13- wyrazowym ze stałą średniówką i stałym układem akcentów ( kroki konduktu pogrzebowego) , co dodaje mu powagi i patetyzmu.

Finał utworu to zapowiedź zwycięstwa idei, o którą walczył Bem.

Wymowa utworu jest następująca: pochód przestaje być jedynie pogrzebem, a staje się marszem bojowników o wolność „zarażonych” wielkością generała. Prawdziwa idea nigdy nie umiera, tylko pobudza narody do działania , śmierć generała nie oznacza końca– oto przesłanie płynące z wiersza Norwida

W utworze tym widzimy harmonijne zespolenie takich czynników jak plastyka, muzyczność i symbolika ideologiczna. Nasycenie wiersza barwami („miecz zielony”, „pobłękitniałe”) i wyrazami dźwiękonaśladowczymi ,, pękanie" potęguje jego siłę wyrazu. W Bema pamięci żałobny rapsod odnajdujemy także metafory, personifikacje i rymy .Na początku utworu występuje apostrofa („Czemu, Cieniu, odjeżdżasz”). "Cień" oznacza ciało zmarłego.