Wybory są jedyną możliwością w państwie demokratycznym na wskazanie swojego kandydata, który mógłby reprezentować obywateli na scenie politycznej. Na świecie występuje wiele rodzajów systemów wyborczych, jednak do najbardziej powszechnych należy system większościowy i proporcjonalny.

System większościowy występuje, gdy mandaty otrzymuje partia, która podczas wyborów uzyskała większość głosów w okręgu. W tym systemie występują najczęściej okręgi jednomandatowe oznacza to, że każda partia wskazuje tylko jednego kandydata w okręgu, ludzie głosuję na partie poprzez oddanie głosu na jej jedynego z nich. Jednak występują również okręgi wielomandatowe gdzie mandaty są dzielone według liczby głosów oddanych na całą partię.

System proporcjonalny charakteryzuje się tym, że podział mandatów między partie jest dokonywany odpowiednio do liczby głosów zebranych przez każdą z nich. W tym systemie wyborcy głosują na listy kandydatów zgłoszone przez partie polityczne, a nie bezpośrednio na osobę. Liczba mandatów jest zależna od liczby głosów oddanych na całą listę.

Argumentami przemawiającymi za systemem większościowym jednomandatowym jest przede wszystkim silny związek kandydatów z wyborcami. System ten jest dla ludzi zrozumiały i przejrzysty gdyż zwycięzcą zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów. System ten daje również szanse literom znanym ludziom, a niewybranych przez partie polityczne, przez co mogą łatwiej zdobyć zaufanie ludzi.

Również za systemem proporcjonalnym przemawia nie jeden argument. W tym systemie na pewno występuje większa reprezentacyjność, a do parlamentu mogą wchodzić również małe partie. Zaletą tego systemu jest także, to, że sprawiedliwie dzieli on mandaty miedzy siły polityczne. System proporcjonalny obowiązuje w Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy system posiadający zalety posiada również i wady tak jest tez z systemem większościowym. Występuje tak zwane zjawisko zmarnowanego głosu, co oznacza, że znaczna część wyborców jest pozbawiona swoich przedstawicieli. Wadą również jest fakt, że partie z dużym poparciem mogą wystawiać przypadkowe osoby.

Wadami systemu proporcjonalnego jest miedzy innymi rozbicie polityczne parlamentu, co zazwyczaj skutkuje trudnością w stworzeniu koalicji, a w rezultacie całego rządu. System przeliczania głosów jest dla wyborców trudny do pojęcia, więc tworzy to niepewność ludzi w stosunku do kandydatów. W tym systemie występuje również fakt odpychający ludzi a mianowicie głosowanie na kandydata wcale nie gwarantuje mu wejścia do rządu, ponieważ jest to zależne od tego czy partia, do której należy kandydat wygra.

Uważam, że system występujacy w naszym kraju jest dla ludzi zbyt skomplikowany. Ludzi nie zadawala wiele faktów, bezpośrednio wiążących się z tym systemem wyborczym. Myśle, ze dużo bardziej korzystne byłoby gdyby w Polsce występował system wiekszościowy. Ludzie znaliby kandydatów i mieliby do nich wieksze zaufanie. Ponadto stabilność sceny politycznej na pewno zadawalałaby znaczną część obywateli kraju. Sposób przeliczania głosów, również jest korzystny dla danego systemu, kto otrzyma najwiekszą ilość głosów zostaje zwycięzcą.

Podsumowywując każdy ma swoje zdanie na temat tego czy system występujący w Polsce jest korzystny czy nie, ale jakby nie było zawsze będą występować wady i zalety obu tych systemów, a ludzię będą się dzielić na zwolenników każdego z nich.