Spółka komandytowa - wspólnicy to komandytariusz i komplementariusz - nie ma osobowości prawnej - akt notarialny - reprezentuje komplementariusz - podział zysku proporcjonalny do wkładu - komandytariusz odpowiada do sumy komandytowej a komplementariusz całym majątkiem Spółka komandytowa akcyjna - wspólnicy to komplementariusz i akcjonariusz - nie ma osobowości prawnej - akt notarialny - organy : walne zgromadzenie rada nadzorcza - reprezentuje komplementariusz - podział zysku proporcjonalnie do wkładów - odpowiedzialność komplementariusza całym swoim majątkiem Spółka Z O O - min kapitał zakładowy 5000 tys - akt notarialny - posiada osobowość prawna organy : walne zgromadzenie wspólników,, rada nadzorcza, komisja...