Losy Aleksego 1. Książęce pochodzenie rodziców Aleksego. 2. Pomoc rodziców ludziom biednym. 3. Modlitwy rodziców o potomstwo. 4. Narodziny syna Aleksego. 5. Prośba ojca o pojęcie żony przez Aleksego. 6. Posłuszeństwo syna wobec ojca. 7. Ślub Aleksego z królewną Famijaną. 8. Pozostawienie zony, rezygnacja małżeństwa by służyć Bogu. 9. Prośba Aleksego, by żona służyła Bogu i nie zaniedbywała rodziców. 10. Wyjazd Aleksego z Rzymu. 11. Prowadzenie życia żebraka, spędzanie czasu na modlitwie. 12. Pojawienie się cudów w obecności Aleksego. 13. Próby odszukania Aleksego. 14. Przyjazd Aleksego do Rzymu. 15....