Losy Aleksego

1. Książęce pochodzenie rodziców Aleksego.

2. Pomoc rodziców ludziom biednym.

3. Modlitwy rodziców o potomstwo.

4. Narodziny syna Aleksego.

5. Prośba ojca o pojęcie żony przez Aleksego.

6. Posłuszeństwo syna wobec ojca.

7. Ślub Aleksego z królewną Famijaną.

8. Pozostawienie zony, rezygnacja małżeństwa by służyć Bogu.

9. Prośba Aleksego, by żona służyła Bogu i nie zaniedbywała rodziców.

10. Wyjazd Aleksego z Rzymu.

11. Prowadzenie życia żebraka, spędzanie czasu na modlitwie.

12. Pojawienie się cudów w obecności Aleksego.

13. Próby odszukania Aleksego.

14. Przyjazd Aleksego do Rzymu.

15. 16-letni pobyt Aleksego w Rzymie- pędzenie życia żebraka pod schodami domu swego ojca.

16. Napisanie listu przez Aleksego i umieszczenie w nim najważniejszych faktów z jego życia.

17. Śmierć Aleksego.

18. Pojawienie się cudów wraz ze śmiercią Aleksego:

- bicie wszystkich dzwonów w Rzymie.

- uzdrawiająca moc ciała Aleksego.