Zasady podziału fizycznogeograficznego Polski i Europy Regionalizacja fizycznogeograficzna – to taki podział powierzchni Ziemi, przy którym wydzielone jednostki przestrzenne wykazują pewien stopień wewnętrznej jedności, wynikający z położenia geograficznego, historii rozwoju, charakteru współczesnych procesów geograficznych i wzajemnego powiązania składających się na te jednostki elementów. W podziale fizycznogeograficznym zastosowano dziesiętny system indeksacji regionów fizycznogeograficznych, który nawiązuje do uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej Międzynarodowej Federacji Dokumentacyjnej(FID). ABC.DEF Przy czym w miejsce liter wstawione są odpowiednie cyfry odpowiadające dla: A – megaregion B – prowincja C – podprowincja D – makroregion E – mezoregion F – mikroregion Megaregiony i prowincje wyróżniono na podstawie uwarunkowanych geotektonicznie...