Fundacja TVN Nie Jesteś Sam

Ogólnopolska fundacja, będąca organizacją pozarządową posiadającą także status organizacji pożytku publicznego.

Fundacja powstała w 2001, rok później została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Jej siedzibą jest Warszawa. Fundatorem tej organizacji została spółka akcyjna TVN, pokrywająca jej koszty funkcjonowania. Organem reprezentującym fundację jest jej zarząd. Od początku na jego czele stoi Bożena Walter, z inicjatywy której powstała ta organizacja. W skład zarządu wchodzi także m.in. dziennikarka Anna Maruszeczko.

Fundacja prowadzi działania na rzecz rzeczowego i finansowego wspierania chorych dzieci i osób starszych. Zajmuje się także pomocą na rzecz placówek służby zdrowia i ośrodków pomocy społecznej. Finansuje m.in. remonty oddziałów szpitalnych, turnusy rehabilitacyjnych, zakup protez. W ciągu dziesięciu lat działalności (2001–2010) na cele charytatywne przekazała kwotę około 140 milionów złotych. Sfinansowała w całości koszt budowy Centrum Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (w kwocie 36 milionów złotych). Przekazała także 18 milionów złotych na remonty klinik w Centrum Zdrowia Dziecka.

Fundacja w ramach prowadzonych działań jest organizatorem okresowych charytatywnych meczów piłki nożnej pomiędzy drużynami "gwiazd TVN" i polityków. Jest również organizacją pożytku publicznego. Z tzw. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2009 otrzymała około 5,7 miliona złotych, a za rok 2010 około 7,5 miliona złotych, plasując się za każdym razem na czwartym miejscu pod względem uzyskanej kwoty wśród wszystkich OPP.

Bożena Walter, inicjatorka powołania fundacji i prezes jej zarządu, w 2011 w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za szczególne osiągnięcia w pracy organizacyjnej i społecznej została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Sama organizacja była wyróżniana m.in. Nagrodą św. Kamila (2010).Zarząd fundacji:

Bożena Walter, Prezes Fundacji TVN

Anna Maruszeczko, Członek Zarządu

Dominika Świerczewska, Członek Zarządu, Dyrektor Biura

Rafał Rześny, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy.Fundacja Dzieci Niczyje

Została założona w 1991 roku przez Alinę Margolis-Edelman jako realizacja polskiej misji organizacji Medecins du Monde (Lekarze Świata).

Początkowo Fundacja miała zajmować się problemem sieroctwa społecznego i stąd nazwa organizacji. Ostatecznie kierunek działań FDN wyznaczyły jednak rezultaty pierwszego programu badawczego diagnozującego skalę i charakter problemu krzywdzenia dzieci. Wyniki tych badań pokazały, że profesjonaliści pracujący z dziećmi nie tylko nie rozpoznają symptomów krzywdzenia, ale często wręcz zaprzeczają, że taki problem istnieje.

W ciągu ponad 20 lat istnienia, działania Fundacji Dzieci Niczyje kompleksowo objęły problem profilaktyki i pomocy dzieciom krzywdzonym w Polsce.

Dziś Fundacja Dzieci Niczyje jest największą w Polsce organizacją pozarządową zajmującą się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą dzieciom - ofiarom przemocy i wykorzystywania seksualnego, ich rodzinom i opiekunom.

Przez ponad 20 lat z pomocy oferowanej przez FDN skorzystały tysiące dzieci. Setki wolontariuszy oraz darczyńców wsparły działania organizacji.

Fundacja Dzieci Niczyje istnieje, ponieważ dzieci często stają się ofiarami krzywdzenia fizycznego i emocjonalnego, zaniedbania oraz wykorzystywania seksualnego. W Polsce potrzeby i prawa dzieci ciągle nie są wystarczająco dostrzegane i respektowane.

Działania FDN koncentrują się przede wszystkim na ochronie najmłodszych przed krzywdzeniem, a także na zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy. Dużą uwagę Fundacja przywiązuje do wspierania rodziców w ich trudnej i odpowiedzialnej roli – aby dzieci mogły od nich dostać jak najlepszą opiekę i wychowanie.

FDN wspiera dzieci i ich rodziny poprzez niesienie bezpośredniej pomocy w sytuacjach krzywdzenia oraz poprzez szeroko rozumianą profilaktykę - edukację i kampanie społeczne.

Oferta pomocowa Fundacji Dzieci Niczyje jest bezpłatna. W FDN bezpośrednią pomoc psychologiczną, prawną i psychiatryczną znajdą dzieci-ofiary krzywdzenia oraz ich rodziny, a także rodzice, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze. W naszych placówkach ze wspar¬cia specjalistów Fundacji mogą skorzystać także profesjonaliści spotykający w swojej pracy przypadki przemocy wobec najmłodszych. Fundacja Dzieci Niczyje prowadzi dwie placówki bezpośredniej pomocy dzieciom krzywdzonym

Zarząd Fundacji

dr Irena Kornatowska - prezes

dr Monika Sajkowska - wiceprezes