Fundacja TVN Nie Jesteś Sam Ogólnopolska fundacja, będąca organizacją pozarządową posiadającą także status organizacji pożytku publicznego. Fundacja powstała w 2001, rok później została wpisana do rejestru przedsiębiorców. Jej siedzibą jest Warszawa. Fundatorem tej organizacji została spółka akcyjna TVN, pokrywająca jej koszty funkcjonowania. Organem reprezentującym fundację jest jej zarząd. Od początku na jego czele stoi Bożena Walter, z inicjatywy której powstała ta organizacja. W skład zarządu wchodzi także m.in. dziennikarka Anna Maruszeczko. Fundacja prowadzi działania na rzecz rzeczowego i finansowego wspierania chorych dzieci i osób starszych. Zajmuje się także pomocą na rzecz placówek służby zdrowia i ośrodków pomocy społecznej. Finansuje m.in. remonty oddziałów szpitalnych, turnusy rehabilitacyjnych, zakup protez. W ciągu dziesięciu lat działalności (2001–2010) na cele charytatywne przekazała kwotę około 140 milionów złotych. Sfinansowała w całości koszt budowy Centrum Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (w kwocie 36 milionów złotych). Przekazała także 18 milionów złotych na remonty klinik w Centrum Zdrowia Dziecka. Fundacja w ramach prowadzonych działań jest organizatorem okresowych charytatywnych meczów piłki nożnej pomiędzy drużynami "gwiazd TVN" i polityków. Jest również organizacją pożytku publicznego. Z tzw. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2009 otrzymała około 5,7 miliona złotych, a za rok 2010 około 7,5 miliona złotych, plasując się za każdym razem na czwartym miejscu pod względem uzyskanej kwoty wśród wszystkich OPP. Bożena Walter, inicjatorka powołania fundacji i prezes jej zarządu, w 2011 w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za szczególne osiągnięcia w pracy organizacyjnej i społecznej została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Sama organizacja była wyróżniana m.in. Nagrodą św. Kamila (2010). Zarząd fundacji: Bożena Walter, Prezes Fundacji TVN Anna Maruszeczko, Członek Zarządu Dominika Świerczewska, Członek Zarządu, Dyrektor Biura Rafał Rześny, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy. Fundacja Dzieci Niczyje Została założona w 1991 roku przez Alinę Margolis-Edelman jako realizacja polskiej misji organizacji Medecins du Monde (Lekarze Świata). Początkowo Fundacja miała zajmować się problemem sieroctwa społecznego i stąd nazwa organizacji. Ostatecznie kierunek działań FDN wyznaczyły jednak rezultaty pierwszego programu badawczego diagnozującego skalę i charakter problemu krzywdzenia dzieci. Wyniki...