"Hymn do miłości ojczyzny" Ignacego Krasickiego to utwór o charakterze patriotycznym. Panuje w nim wzniosłość i powaga. W wierszu wyrażane są uczucia zbiorowe. Za najwyższą wartość uważana jest miłość do ojczyzny.

Apostrofa w pierwszym wersie podkreśla to uczucie, a słowem "święta" przywiązuje wagę do niej. Podmiot liryczny podkreśla, że to uczucie czują tylko ludzie, którzy są doceniani, uczciwi, którzy wierzą w ideały i są szlachetni.

Patriotyzmem w utworze nazywana jest śmierć za swój kraj i znajdowanie w tym zadowolenia, cierpienia i rany, które są upiększane. Kalectwo przez blizny nazywane jest chwałą i są one największą ozdobą człowieka.

Autor wskazuje również to, że myśli człowieka o swojej ojczyźnie są najlepsze, i byleby pomagać ojczyźnie gotów jest ponosić największe koszty, w tym życie w ubóstwie, a nawet śmierć.

Ignacy Krasicki w tym hymnie zawarł myśli ponadczasowe, ponieważ teraz również powinniśmy kochać swoją ojczyznę i dbać o nią w imię naszego patriotyzmu, co się zdarza już bardzo rzadko.