1. O autorze Juliusz Słowacki (1809-1849) należy do czołowych twórców polskiego romantyzmu. Nazywany wieszczem narodowym (obok Mickiewicza i Krasińskiego). Poeta i dramatopisarz. Najważniejsze dzieła Słowackiego: • Kordian, • Balladyna, • Lilla Weneda, • Horsztyński, • Beniowski, • Sen srebrny Salomei, • Ksiądz Marek, • Fantazy, • Król-Duch, • Testament mój, • Hymn o zachodzie słońca na morzu. Słowacki przyszedł na świat 4 września 1809 roku w Krzemieńcu. W wieku 5 lat stracił ojca i od tej pory był wychowywany przez matkę, która wywarła istotny wpływ na jego rozwój. To właśnie matka była później adresatką i pierwszą czytelniczką wielu utworów Słowackiego. Po studiach prawniczych w Wilnie Słowacki przybył do Warszawy, gdzie objął stanowisko aplikanta w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Po wybuchu powstania listopadowego rozpoczął pracę w Biurze Dyplomatycznym księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Następnie wyjechał z misją dyplomatyczną do Paryża i Londynu. W 1830 roku zadebiutował powieścią poetycką pt. "Hugo". Pozostał na emigracji we Francji, następnie przebywał w Szwajcarii. Odbył podróże do Włoch, Grecji, Egiptu i Palestyny. W 1938 roku powrócił do Paryża. Tam też zmarł na gruźlicę 3 kwietnia 1849 roku. W 1927 roku prochy Słowackiego przywieziono do Polski z paryskiego cmentarza Montrmartre i złożono w Krypcie Wieszczów Narodowych na Wawelu. 2. Okoliczności powstania utworu "Kordian" powstał w Genewie w 1833 roku. Drukiem ukazał się w Paryżu w 1834 roku (bezimiennie). Dramat miał być pierwszą częścią trylogii, którą planował stworzyć Słowacki, na co wskazuje podtytuł: "Część pierwsza trylogii: Spisek koronacyjny". "Kordian" został napisany po ogłoszeniu przez Mickiewicza III cz. "Dziadów", w czasie ostrego sporu na linii Słowacki-Mickiewicz. Dramat miał przedstawić stanowisko Słowackiego po klęsce powstania listopadowego. Słowacki podczas pisania "Kordiana" korzystał z relacji dotyczących przygotowania do zamachu na Mikołaja I, który w maju 1829 r. koronował się w Warszawie na króla Polski. 3. Plan wydarzeń: 1. Spotkanie diabłów i czarownic w chacie Twardowskiego. 2. Rola poezji w życiu narodu. 3. Trzy opowieści starego Grzegorza. 4. Próba samobójcza Kordiana. 5. Podróż Kordiana po Europie: a. rozmowa z Dozorcą w Londynie, b. lektura "Króla Leara" w Dover, c. rozczarowanie Wiolettą we Włoszech, d. kompromitacja papieża w Watykanie, e. monolog na szczycie Mont Blanc. 6. Koronacja cara Mikołaja I na króla Polski. 7. Spotkanie spiskowców. 8. Próba zabicia cara. 9. Pobyt Kordiana w szpitalu psychiatrycznym. 10. Skazanie Kordiana na śmierć. 11....