"Lalka" Bolesława Prusa - powieść o karierze czy klęsce?„Lalka” B. Prusa to pod wieloma względami „powieść kontrastów”. Utwór ten jest wielkim pytaniem o przyszłość, nic tam nie jest do końca wyjaśnione- wręcz przeciwnie: wszystko jest w mniejszym lub większym stopniu skomplikowane, niejasne. Autor ukazał różnice nie tylko pomiędzy poszczególnymi klasami społecznymi oraz między pokoleniem romantyków a pozytywistami; pełno sprzeczności zawarł też w losie głównego bohatera- Stanisława Wokulskiego. Z jednej strony ukazał jego karierę finansową i „towarzyską”, z drugiej natomiast- druzgocące psychicznie rozczarowanie miłosne. O przeszłości Wokulskiego dowiadujemy się z rozmowy, którą w „renomowanej jadłodajni” prowadzili panowie: Deklewski, Szprot i Węgrowicz. Wspominali oni jak to niegdyś młody Wokulski był subiektem u Hopfera, który zajmował się handlem win i delikatesów. Potem „przerzucił się (...)-wbrew woli ojca- do Szkoły Przygotowawczej, a potem do Szkoły Głównej (...).” „W dzień służył gościom przy bufecie i prowadził rachunki, a w nocy uczył się...” Niestety (?) po zdaniu egzaminu do Szkoły Głównej związał swe losy z Powstaniem Styczniowym, za co został zesłany do Irkucka. Tam jednak zamiast rozpaczać zajął się nauką, prowadził liczne doświadczenia,...