1. Co to jest alternatywne źródło energii ? 2. Dlaczego powinno się korzystać z alternatywnych źródeł energii ? 3. Rodzaje alternatywnych źródeł energii . • Energia słoneczna • Energia geotermiczna • Biomasa • Biogazy 4. Energia wiatru. • Wiatrak • Turbina wiatrowa • Elektrownia wiatrowa 5. Energia wody. • Koło wodne • Elektrownia wodna • Mała elektrownia wodna (MEW) • Energia pływów morskich • Energia pływów • Energia falowania 6. Podsumowanie 1. Co to jest alternatywne źródło energii ? Alternatywne źródło energii to rodzaj pozyskiwania energii niezależny od dużych, instytucjonalnych dostawców. Energia ta wykorzystywana jest do zasilania zakładów, miast, często wytwarzana przez gospodarstwa domowe, będące jej konsumentami. 2. Dlaczego powinno się korzystać z alternatywnych źródeł energii ? Zasadniczym i coraz bardziej powszechnym powodem, dla którego ludzie coraz częściej korzystają z alternatywnych źródeł energii jest ocieplenie klimatu. Prowadzi to do topnienia lodowców, a co za tym idzie – ryzyka zalania nisko położonych obszarów oraz przybrzeżnych miast poprzez nadmiar wody. Dzieje się tak, ponieważ podczas spalania paliw kopalnych do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku węgla oraz gazów cieplarnianych. Zatrzymują one ciepło, przez co można zaobserwować wzrost efektu cieplarnianego. Innym ważnym powodem jest ograniczona ilość zasobów naturalnych na Ziemi. Nadmierna ich eksploatacja przyspiesza moment, kiedy w końcu ludzie będą zmuszeni do korzystania z innych źródeł energii. Dobrym przykładem są bezustanne wydobycia ropy naftowej, której zasoby mogą się skończyć już za 40 lat. Patrząc z perspektywy ekonomicznej można też wyszczególnić inny powód. Mianowicie oszczędności płynące z korzystania z alternatywnych źródeł energii. Jako obrazujący to przykład można przyjąć na przykład baterię słoneczną. Koszty jakie trzeba ponieść to zakup panelu oraz jego montaż, zaś samo odzyskiwanie energii jest znaczącą oszczędnością . Porównując koszty zakupu pieca grzewczego oraz niezbędnego do niego paliwa, oszczędności wydają się bardzo duże i opłacalne. Kolejnym argumentem skłaniającym do korzystania z alternatywnych źródeł energii jest zanieczyszczenie środowiska spowodowane korzystaniem z paliw kopalnych. Elektrownie bazujące właśnie na tych surowcach energetycznych emitują szkodliwe gazy (tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu i siarki) oraz pyły przyczyniając się do powstawania kwaśnych deszczy, które powodują usychanie roślinności oraz erozji budynków i budowli. Alternatywne źródła...