BIBLIOGRAFIA

I Literatura podmiotu:

1. Kral Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem. Kraków: a5, 2000. ISBN 83-85568-30-1.

2. Nałkowska Zofia: Granica. Wrocław: Siedmioróg, 1997. ISBN 83-7162-323-2

3. Sofokles: Król Edyp. Kraków: Zielona Sowa, 2002. ISBN 83-7220-540-X.

4. Zapolska Gabriela: Moralność pani Dulskiej. Kraków: Greg, 2004. ISBN 83-7327-401-4.

II Literatura przedmiotu:

1. Gubernat Irena: ,,Moralność pani Dulskiej”. Warszawa: Pomoce naukowe, 1990.

2. Matoszko- Czwalińska Jadwiga: Epoki literackie. Poznań: IBIS, 2009. ISBN 978-83-61482-67-3, s. 268-269, 357-358.

3. Nowacka Irena: Granica Zofii Nałkowskiej, Lublin: Biblioteka Wysyłkowa, 2003. ISBN 83-86581-21-2

4. Nowacka Teresa: Literatura współczesna. Warszawa: Wydawnictwo Pomocy szkolnych „Verbum”, 1996. ISBN 83-906443-2-0, s. 81-101.

5. Nowacka Teresa: Młoda Polska. Warszawa: Wydawnictwo Pomocy szkolnych „Verbum”, 1995. ISBN 83-901608-4-6, s. 183-189.

6. Stopka Dorota: Opracowania. Polska literatura współczesna do 1956 roku. Kraków: Greg, 1996. ISBN 83-86952-81-4, s. 90-97.

III Ramowy plan wypowiedzi:

1. Określenie problemu:

a) macierzyństwo jako jeden z podstawowych okresów w życiu kobiety

2. Kolejność prezentowanych treści:

a) obraz cierpiącej i kochającej matki w „Królu Edypie”

b) obraz ‘mieszczańskiej matrony’ w „Moralności pani Dulskiej”

- organizacja życia domowego według zasad cnotliwości na pokaz

- ‘zniewolenie’ dzieci jako konsekwencja wychowania ich w atmosferze dominacji matki –

wpływ matki na kształtowanie osobowości dzieci

c) różność matczynych uczuć w „Granicy”

d) poświęcenie matki ukazane w „Zdążyć przed Panem Bogiem”

3. Podsumowanie:

a) podobieństwa i różnice przedstawionych portretów matek.