W literaturze psychologicznej występuje kilka koncepcji agresji. Podanie jednej, najtrafniejszej definicji tego zjawiska, nie jest łatwe, chociażby z tego powodu, że w języku potocznym występuje ono pod wieloma znaczeniami. Słownik języka polskiego definiuje agresję, jako zamierzone działanie, którego celem jest wyrządzenie komuś krzywdy, szkody albo straty. Opiera się ona na postępowaniu niezgodnym z ogólnie przyjętymi zasadami i normami przyjętymi w społeczeństwie. Wyróżnia się kilka rodzajów agresji, a mianowicie: • tzw. agresja wroga, która...