Interpretacja tytułu „Nie-Boskiej Komedii” Zygmunta Krasińskiego.

-tytuł utworu nie pozostawia wątpliwości co do tego, że nawiązuje on do arcydzieła literatury włoskiej późnego średniowiecza „Boskiej Komedii” Dantego.

W utworze tym Dante przedstawia wędrówkę bohatera po zaświatach, Czyśćcu i Raju. Krasiński natomiast zaprezentował wędrówkę po ziemskim piekle hrabiego Henryka. Takim piekłem był obóz rewolucjonistów.

-Krasiński tytułując w taki sposób utwór zwraca uwagę na ludzki, a nie boski czynnik dziejów. Prezentuje działania ludzi sprzeczne z zamysłami Boga, działania, które przekroczyły wszelkie boskie nakazy i ograniczenia (widoczne to jest w działaniach rewolucjonistów).

-działania człowieka spowodowały, że Bóg doszedł do wniosku, że są one skierowane przeciwko Jego woli i Jego samego (rewolucjoniści niszczą religię, chrześcijaństwo, równają z ziemią kościoły). Kiedy sytuacja całkowicie wyrwała się spod jego kontroli Bóg decyduje się na ingerencję w przebieg dziejów

-Ostatnia scena dramatu to realizacja idei prowidencjalizmu.

-Pierwotny tytuł miał odnosić się do głównego bohatera i brzmieć „Mąż”.