POZYTYWIZM 1. PRACA ORGANICZNA: Herbert Spencer wysunął koncepcję : społeczeństwo to organizm, będzie ono funkcjonowało prawidłowo, jeżeli wszystkie jego organy będą „zdrowe”, odpowiednio przygotowane i sprawnie wypełniające przypadające im funkcje. Więc aby społeczeństwo osiągało coraz wyższe stadia rozwoju powinno namnażać swoje bogactwa, umiejętności, doskonalić dziedziny gospodarki i kultury. PRACA U PODSTAW: czyli starania o to, by chłopi, rzemieślnicy, kupcy i inni uzyskali w społeczeństwie należną im pozycję, by mogli w pełni i z pożytkiem współpracować w bogaceniu i doskonaleniu społecznego organizmu ASYMILACJA ŻYDÓW: była to potrzeba zintegrowania narodowego i kulturowego narodu żydowskiego z ludnością polską. EMANCYPACJA KOBIET: zrównanie kobiet i mężczyzn w prawach społecznych i politycznych(kobiety mimo tego że wykonują równie ciężką prace fizycznie jak i psychicznie nie są traktowane na równi z mężczyznami np. nauczycielka zarabiała mniej niż nauczycie mimo iż nauczała na tym samym poziomie) SCJENTYZM: uznawał, że wiedza decyduje o postępie ludzkości (każde działanie człowieka, jeśli ma być pożyteczne, musi się oprzeć na wiedzy); dzięki niej i industrializacji ludzkość dojdzie do dobrobytu, przezwycięży konflikty społeczne, uzyska ład i spokój. Kierowano się więc w bardziej inteligentne i zamożne warstwy by szły w lud i niosły chęć kształcenia, by budowano mocny filar dla społeczeństwa z ludzi najuboższych. UTYLITARYZM: sztuka, jako dzieło rąk ludzkich powinna być użyteczna, wszystko co czyni człowiek także literatura powinno do czegoś służyć i przynosić pożytek społeczeństwu, nauczać, wychowywać EWOLUCJONIZM: propagował ideę ewolucjonizmu, czyli myśl, że cała rzeczywistość podlega stałej zmianie w jednym kierunku i według jednego prawa; - ta ewolucja to rozwój i postęp ludzkości; - u podstaw jego myśli leży biologia. ORGANICYZM: rozwinął przekonanie, że skoro prawa rządzące naturą dotyczą wszystkich zjawisk życia, to obowiązują także w rozwoju społeczeństw; stąd tak chętnie rozwijana przez polskich pozytywistów analogia między społeczeństwem a organizmem. 2. HASŁA POZYTYWISTYCZNE: Problematyka społeczna wsi. Nowele te ukazywały obraz nędzy i zaniedbania ludu. „Szkice węglem” opisują sytuację prostego chłopa – Rzepy i jego żony. Lektura ta krytykuje stosunki szlachta - chłopi. Życie chłopa jest w dużym stopniu uzależnione od wiejskiego urzędnika, w tym przypadku – Zozikiewicza. Jest to człowiek, który czyta brukowe romanse i podrywa wiejskie dziewczyny. Pewnego dnia Rzepa niefortunnie, po pijanemu, podpisuje papier, który powoła jego...