Kultura średniowiecza:

-brak kultur narodowych a ukształtowanie jednego wzorca pod wpływem chrześcijaństwa,teocentryzm-Bóg w centrum zainteresowania

-wspólny pogląd na świat,asceza czyli umartwianie się poprzez posty,biczowanie się,zaniedbywanie higieny ciała

-ideały średniowiecza-święty,władca,rycerz

-język łaciński językiem uniwersalnym,jednolity system szkolnictwa,filozofia chrześcijańska

-wspólne cechy architektury,obrzędowości rycerskiej

-przekazywanie kultury poprzez wędrownych twórców-wegantów,opiewanie bohaterów w poezji trubadurów,minesingerów

-klasztory ośrodkami życia umysłowego-działalność zakonów miejskich franciszkanów,dominikanów i rolniczych cystersów

Kultura renesansu

-humanizm główny prąd odrodzenia,głoszący troskę o pełny rozwój człowieka,jego szczęście i godność w myśl hasła "jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce"

-potępienie ideałów średniowiecza,a pochwała myśli "żyj chwilą",antropocentryzm-człowiek w centrum zainteresowania

-oparcie na autorytecie myślicieli i filozofów antycznych

-rozkwit szkolnictwa-ideałem epoki był człowiek wszechstronnie wykształcony

-pochwała rozumu ludzkiego,dążenie do wszechstronnego wykształcenia,poznania świata-rozwój nauk przyrodniczych i humanistycznych,wpływ reformacji

-wolność jednostki,prawo wyboru trybu życia na ziemi a nie po śmierci

-awans języków narodowych,powrót do klasycznej łaciny,greki,zainteresowanie hebrajskim,rozkwit filologii

-troska o sławę,rozkwit mecenatu

-podział społeczeństwa na elitę oraz tłum-reszta ludzi

-upowszechnienie książek poprzez wynalazek druku Jana Gutenberga