Kultura średniowiecza: -brak kultur narodowych a ukształtowanie jednego wzorca pod wpływem chrześcijaństwa,teocentryzm-Bóg w centrum zainteresowania -wspólny pogląd na świat,asceza czyli umartwianie się poprzez posty,biczowanie się,zaniedbywanie higieny ciała -ideały średniowiecza-święty,władca,rycerz -język łaciński językiem uniwersalnym,jednolity system szkolnictwa,filozofia chrześcijańska -wspólne cechy architektury,obrzędowości rycerskiej -przekazywanie kultury poprzez wędrownych twórców-wegantów,opiewanie bohaterów w poezji trubadurów,minesingerów -klasztory ośrodkami życia umysłowego-działalność zakonów miejskich franciszkanów,dominikanów i rolniczych cystersów Kultura renesansu -humanizm główny prąd odrodzenia,głoszący troskę o pełny rozwój człowieka,jego szczęście i godność w myśl hasła "jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce" -potępienie ideałów średniowiecza,a pochwała myśli "żyj chwilą",antropocentryzm-człowiek w centrum zainteresowania -oparcie na autorytecie myślicieli i filozofów...