Matka Teresa z Kalkuty była osobą przytłoczoną brzemieniem życia, które poświęciła służbie najuboższym z ubogich. Była zawsze pełna niewyczerpanej energii wewnętrznej, energii miłości Chrystusa. Matka Teresa była misjonarką miłości, która dawała swoim życiem przykład tak bardzo pociągający, że poszło za nim wielu ludzi gotowych porzucić wszystko, aby służyć Chrystusowi obecnemu w ubogich. Nie traciła żadnej sposobności, aby podkreślić znaczenie miłości życia. Wiedziała z doświadczenia, że życie zyskuje pełną wartość, nawet pośród trudności i przeciwności, jeśli spotyka się z miłością. Dlatego poszła za głosem Ewangelii i stała się „dobrym samarytaninem” dla każdego napotkanego człowieka, dla każdego życia złamanego, cierpiącego i znieważonego. My zwykli ludzie w zabieganym świecie, nie potrafimy zatrzymać się i pochylić nad ubogimi. Z pewnością sprawiło by to nam trudność, ale patrząc na wzór Matki Teresy możemy próbować ją...