Rozwiąż nierówność x^2-3x-10<0

1.Najpierw liczymy deltę

delta=b^2-4ac=9-4(-10)=9+40=49

pierwstek z delty to 7

2. Następne liczymy miejsca zerowe funkcji x1 i x2

x1=(-b-pierw.z.delty)/2a=(3-7)/2=-2

x2=(-b+pierw.z.delty)/2a=5

3. Nastepnie zaznaczamy na osi liczbowejj x1 i x2:

Poznieważ przy x^2 znajduje sie licba dodania, ramiona paraboli beda skierowane w góre :). A poniewaz interesuja nas wyniki mniejsze od zera szukamy wyników pod osia

_____

/

/

/

/

--------|-------------|-----------

/x1 x2

/

Czyli rozwiazniem tego równia to x od minus nieskoczcnosci do x1 i od x2 do plus nieskonczonosci