Jeden z Polskich wieszczy narodowych- Adam Mickiewicz przyszedł na świat 24.12.1798r. Miejsce urodzenia syna Barbary z Majewskich i Mikołaja Mickiewicza nie jest dokładnie znane. Źródła podają dwie możliwości- litewski Nowogródek lub oddalone o 40 km Zaosie. Mickiewicz pochodził z niezamożnej rodziny. Jego ojciec z zawodu był adwokatem, a matka zajmowała się domem. Wieszcz miał czterech braci. Starszy- Franciszek oraz trzech...