Na postanie dzieła złożyło się wiele przyczyn: -wielka tęsknota poety i innych polskich emigrantów za ojczyzną -chęć ocalenia od zapomnienia staropolskiej tradycji -rozsławienie piękna litewskiej ziemi -chęć przypomnienia historii Polski po to by poruszyć serca i sumienia Polaków -niezadowolenia z sytuacji i wzajemnych...