Na postanie dzieła złożyło się wiele przyczyn:

-wielka tęsknota poety i innych polskich emigrantów za ojczyzną

-chęć ocalenia od zapomnienia staropolskiej tradycji

-rozsławienie piękna litewskiej ziemi

-chęć przypomnienia historii Polski po to by poruszyć serca i sumienia Polaków

-niezadowolenia z sytuacji i wzajemnych relacji pomiędzy polakami którzy przebywali na emigracji

-pisząc Pana Tadeusza poeta chciał wyrazić optymizm dotyczący przyszłości Polski, przywołany wraz z atmosferą epoki Napoleona.