I.Rzecki.

jego ojciec uczył go żołnierskiej musztry,

w domu wisiały obrazy napoleona.mieszkali na

starym mieście z ciotką, która zajmowała się

praniem.ojciec Rzeckiego zaczął chorowac, a to

zakończyło się śmiercią.opiekę nad Rzeckim

przejęła ciotka.ignacy chciał zostać subiektem

w sklepie.już w młodości był entuzjastą Bonaparte

i przez całe życie szanował go.w sklepie mincla

nauczył się dyscypliny,rachunkowości, towaro-

znawstwa i oszczędności.praca stała się nadrzędną

jego życia.w swoim życiurzecki szanował ludzi,

którzy umieją pracować.rzecki wykonywał swoją

pracę rzetelnie, zawsze o tej samej godzinie.w

notatniku miał zapisany cały rozkład działań na

każdy dzień.rzecki podczas ustawiania wystawy

bardzo lubił bawić się lalkami. Podczas tej zabawy

snuł refleksje o ludziach,ożyciu. Rzecki dochodził

do wniosku,iż ludziom wydaje się, że robią to co

chcą, tak naprawdę twierdził, że ludzie robią to

co chcą inni, ulegają wpływom otoczenia. Stają

się bezwolnymi marionetkami.był wielkim

patriotą,walczył o lepszy byt,porządek w świecie,

pozostał wierny ideałom wielkiej rew.franc.,która

głosiła wolność,równość braterstwo. To człowiek,

który nie dostosował się do pozytywizmu,był

marzycielem.Rzeckiego cechował heroizm

etyczny.zachował on etyczną wiarę w ideały

moralne i zdolność do poświęceń w imię przyjaźni

.wierzył w niepodległość. Przez całe życie był

uczciwym człowiekiem. Do końca życia wierzył

w takie wartości jak:wolność, równość i braterstwo.