I.Rzecki. jego ojciec uczył go żołnierskiej musztry, w domu wisiały obrazy napoleona.mieszkali na starym mieście z ciotką, która zajmowała się praniem.ojciec Rzeckiego zaczął chorowac, a to zakończyło się śmiercią.opiekę nad Rzeckim przejęła ciotka.ignacy chciał zostać subiektem w sklepie.już w młodości był entuzjastą Bonaparte i przez całe życie szanował go.w sklepie mincla nauczył się dyscypliny,rachunkowości, towaro- znawstwa i oszczędności.praca stała się nadrzędną jego życia.w swoim życiurzecki szanował ludzi, którzy umieją pracować.rzecki wykonywał swoją pracę rzetelnie, zawsze o tej samej godzinie.w notatniku miał zapisany cały rozkład działań na każdy dzień.rzecki podczas ustawiania wystawy bardzo lubił bawić się lalkami. Podczas tej zabawy snuł refleksje o ludziach,ożyciu. Rzecki dochodził do wniosku,iż ludziom wydaje się, że robią to co chcą, tak naprawdę twierdził, że ludzie robią to co chcą inni, ulegają wpływom otoczenia. Stają się...