Wokulski. Zdobycie Izabeli staje się sensem jego życia, jest to miłość, która prowadzi do wewnętrznych rozterek. Doświadcza on społecznego awansu jako syn zubożałego kupca, a później wchodzi na salony arystokracji. W młodości pragnie zdobyć doświadczenie. Chęć zdobycia wiedzy przerywa wybuch powstania. Wokulski poświęca się i rezygnuje z nauki. jest samoukiem. był Zafascynowany wiedzą, miał poczucie własnej wartości. pracuje uczciwie,zachowuje heroizm etyczny. To...