Wiara jest integralną częściom naszego życia. Widać to idealnie na przykładzie średniowiecznych dzieł sztuki, gdzie malowano przede wszystkim świętych. Nawiązanie do wiary można odnaleźć nie tylko w obrazach, ale i w literaturze czy muzyce. W wielu epokach daje się wyodrębnić ten temat, co jest bardzo charakterystyczne dla polskiej kultury. W swoim wystąpieniu chciałbym szerzej zaprezentować ten temat, przedstawiając różne ujęcia Matki Boskiej jako jednego z filarów wiary chrześcijańskiej. Maryja to jedna z najbardziej inspirujących postaci biblijnych. Jej bezgraniczna i bezinteresowna miłość do syna oraz niezłomna wiara sprawiły, że wielu artystów sięgało po jej postać w swoich utworach. Wszak motywy maryjne są obecne w zarówno w literaturze, jak i filmie, a także w malarstwie różnych epok. Swoją wypowiedź rozpocznę od wyjaśnienia pojęcie motywu w sztuce. Motyw jest to podstawowy, najmniejszy dający się wyodrębnić element konstrukcyjny świata przedstawionego dzieła literackiego, muzycznego, malarskiego. Następnie chciał bym skupić się na samej postaci Matki Boskiej - przytoczyć jej życiorys.Maryja w tradycji chrześcijańskiej była córką Anny i Joachima. Poślubiła męża imieniem Józef z rodu Dawida. Bóg wybrał ją na matkę swojego Syna. W ewangeliach przedstawiana jest nie tylko jako matka Jezus Chrystus, ale również jako świadek jego męki, czy uczestnik zesłania Ducha Świętego w wieczerniku. W wierze katolickiej Marka Boska posiada szczególe cechy takie jak: trwałe dziewictwo wiążące się bezpośrednio z wolność od grzechu (wtym również pierworodnego), czy w niebo wstąpienie (jako jedyny śmiertelnik). Ze względu na bliski związek ze swym Synem Maryja wszczególny sposób wstawia się za ludźmi izbliża ich do Boga. W teologii określa się ją przede wszystkim jako Matkę Bożą ,ale również mianem Madonny, Najświętszej Panienki czy Królowej Nieba i Ziemi – określeń tych będę używał więc zamiennie z jej imieniem. Matka Boska to postać święta dla ogromnej rzeszy chrześcijan, którzy od lat kultywują Jej postać i wierzą w Jej świętość. W ślad za tym idzie literatura równie często odnosząca się do Jej osoby. Jej wizerunek wyznacza oczywiście Biblia będąca podstawą dla późniejszych twórców, którzy czerpią z niej inspirację, tworząc własne portrety Matki Boskiej. W związku z czym na początku chciałbym przedstawić fragment Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Postać Matki Bożej została opisana w rozdziale dwunastym. A oto jak Święty Jan ukazał Boża Rodzicielkę: „Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie...