Literatura i kultura antyczna – zagadnienia: 1. Nazwa i granice chronologiczne epoki antyku. 2. Charakterystyka wierzeń starożytnych Greków (politeizm, definicja mitu, klasyfikacja i funkcje mitów, antropomorfizacja w przedstawianiu bogów, archetyp). 3. Filozofia (Platon – twórca idealizmu; Sokrates – twórca etyki; Arystoteles – etyka „złotego środka”; Zenon z Kition – stoicyzm; Epikur z Samos – epikureizm). 4. Epika: twórczość Homera: a) kwestia homerycka i znaczenie twórczości Homera dla literatury; b) cechy eposu homeryckiego (w zakresie rodzaju, tematu, kreacji świata przedstawionego, narratora i narracji, stylu, kompozycji, kreacji bohaterów); c) odmiany gatunkowe epopei na przykładzie „Iliady” i „Odysei” (temat dzieł, czas powstania, tytuły); d) Achilles i Hektor jako bohaterowie heroiczni, cechy etosu wojownika; e) Idea naśladownictwa w „Iliadzie” na przykładzie fragm. „Tarcza Achillesa”; f) konwencja fantastyczna w „Odysei”; Terminy : epos, inwokacja, topos homo viator, heksametr, heroizm, porównanie homeryckie, epitet stały, patos, mimesis, fantastyka, retrospekcja, inwokacja 5. Dramat: tragedia antyczna ( „Król Edyp”) a) geneza dramatu i tragedii antycznej; b) cechy gatunkowe tragedii antycznej; c) cel tragedii antycznej (kategoria estetyczna katharsis); d) elementy kompozycyjne tragedii antycznej i ich funkcja; e) budowa greckiego amfiteatru; f) cechy bohatera tragicznego na przykładzie Edypa; g) koncepcja ludzkiego losu w tragedii . 6. Liryka: twórczość Horacego a) cechy gatunkowe pieśni...