1. Inwokacja. 2. Powrót Tadeusza ze szkół do Soplicowa. 3. Pierwsze spotkanie z tajemniczą mieszkanką pokoju Tadeusza. 4. Powitanie Sędziego. 5. Uczta na zamku. 6. Przemowy Sędziego o grzeczności wobec dam i Podkomorzego o dobrym wychowaniu. 7. Początek sporu o charty Rejenta i Asesora. 8. Spóźnione wejście Telimeny. 9. Tadeusz omyłkowo bierze Telimenę za dziewczynę, którą widział wcześniej. 10. Zapowiedź polowania na zająca, które ma rozstrzygnąć spór o psy. 11. Koniec uczty. 12. Wyjazd na polowanie. 13. Opowieść Gerwazego o historii zamku i początkach konfliktu między Soplicami a Horeszkami. 14. Zachwyt Hrabiego nad tajemniczą dziewczyną z sadu. 15. Powrót uczestników polowania. 16. Kolejny spór Rejenta i Asesora o psy. 17. Opowiadanie Telimeny o jej piesku. 18. Bójka między Asesorem i Rejentem, zakład. 19. Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego rydza. 20. Spotkanie Hrabiego i rozmowa z ogrodniczką. 21. Grzybobranie. 22. Rozmowa Telimeny i Sędziego o wyswataniu Tadeusza z Zosią. 23. Rozmowa Telimeny i Hrabiego o pięknie obcych krajobrazów. 24. Telimena daje liścik i klucz do sypialni Tadeuszowi. 25. Koniec grzybobrania i powrót do domu. 26. Pojawienie się gajowego z wiadomością o niedźwiedziu. 27. Wyjazd na łowy. 28. Tadeusz zostaje obudzony przez ogrodniczkę. 29. Spotkanie drobnej szlachty z księdzem Robakiem w karczmie Jankiela. 30. Obława na niedźwiedzia. 30. Niedźwiedź atakuje Hrabiego i Tadeusza. 31. Gra Wojskiego na rogu, obwieszczająca zakończenie polowania. 32. Spór Asesora i Rejenta o to, który zabił zwierza. 33. Opowieść Wojskiego o Doweyce i Domeyce. 34. Gerwazy wyjaśnia, że niedźwiedzia zabił ksiądz Robak. 35. Uroczysta uczta po polowaniu. 36. Powrót myśliwych. 37. Telimena przedstawia Zosię w towarzystwie. 38. Tadeusz odkrywa swoją pomyłkę, dotyczącą Telimeny i Zosi. 39. Spotkanie z Telimeną w Świątyni Dumania. 40. Perypetie Telimeny z mrówkami. 41. Uczta na zamku. 42. Przemowa Wojskiego o rozmowach przy stole. 43. Przyznanie skóry niedźwiedzia Hrabiemu i jego odmowa. 44. Kłótnia i zerwanie ugody z Sędzią. 45. Tadeusz wyzywa Hrabiego na pojedynek. 46. Gerwazy namawia Hrabiego, by siłą odebrał swoje dziedzictwo – plany zajazdu. 47. Sędzia nakazuje Protazemu zanieść pozew sądowy Hrabiemu. 48. Rozmowa Sędziego z Robakiem o wyswataniu Tadeusza i Zosi. 49. Robak wspomina o wojnie z Rosją. 50. Wyjazd Hrabiego do Dobrzyna. 51. Posłaniec przybywa do Dobrzyna z wiadomością o wojnie. 52. Rada szlachciców z zaścianka w domu Macieja o powstaniu przeciwko Moskalom. 53. Pojawienie się Gerwazego i jego namowy do zajazdu na Soplicowo. 54. Próby...