1. Inwokacja.

2. Powrót Tadeusza ze szkół do Soplicowa.

3. Pierwsze spotkanie z tajemniczą mieszkanką pokoju Tadeusza.

4. Powitanie Sędziego.

5. Uczta na zamku.

6. Przemowy Sędziego o grzeczności wobec dam i Podkomorzego o dobrym wychowaniu.

7. Początek sporu o charty Rejenta i Asesora.

8. Spóźnione wejście Telimeny.

9. Tadeusz omyłkowo bierze Telimenę za dziewczynę, którą widział wcześniej.

10. Zapowiedź polowania na zająca, które ma rozstrzygnąć spór o psy.

11. Koniec uczty.

12. Wyjazd na polowanie.

13. Opowieść Gerwazego o historii zamku i początkach konfliktu między Soplicami a Horeszkami.

14. Zachwyt Hrabiego nad tajemniczą dziewczyną z sadu.

15. Powrót uczestników polowania.

16. Kolejny spór Rejenta i Asesora o psy.

17. Opowiadanie Telimeny o jej piesku.

18. Bójka między Asesorem i Rejentem, zakład.

19. Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego rydza.

20. Spotkanie Hrabiego i rozmowa z ogrodniczką.

21. Grzybobranie.

22. Rozmowa Telimeny i Sędziego o wyswataniu Tadeusza z Zosią.

23. Rozmowa Telimeny i Hrabiego o pięknie obcych krajobrazów.

24. Telimena daje liścik i klucz do sypialni Tadeuszowi.

25. Koniec grzybobrania i powrót do domu.

26. Pojawienie się gajowego z wiadomością o niedźwiedziu.

27. Wyjazd na łowy.

28. Tadeusz zostaje obudzony przez ogrodniczkę.

29. Spotkanie drobnej szlachty z księdzem Robakiem w karczmie Jankiela.

30. Obława na niedźwiedzia.

30. Niedźwiedź atakuje Hrabiego i Tadeusza.

31. Gra Wojskiego na rogu, obwieszczająca zakończenie polowania.

32. Spór Asesora i Rejenta o to, który zabił zwierza.

33. Opowieść Wojskiego o Doweyce i Domeyce.

34. Gerwazy wyjaśnia, że niedźwiedzia zabił ksiądz Robak.

35. Uroczysta uczta po polowaniu.

36. Powrót myśliwych.

37. Telimena przedstawia Zosię w towarzystwie.

38. Tadeusz odkrywa swoją pomyłkę, dotyczącą Telimeny i Zosi.

39. Spotkanie z Telimeną w Świątyni Dumania.

40. Perypetie Telimeny z mrówkami.

41. Uczta na zamku.

42. Przemowa Wojskiego o rozmowach przy stole.

43. Przyznanie skóry niedźwiedzia Hrabiemu i jego odmowa.

44. Kłótnia i zerwanie ugody z Sędzią.

45. Tadeusz wyzywa Hrabiego na pojedynek.

46. Gerwazy namawia Hrabiego, by siłą odebrał swoje dziedzictwo – plany zajazdu.

47. Sędzia nakazuje Protazemu zanieść pozew sądowy Hrabiemu.

48. Rozmowa Sędziego z Robakiem o wyswataniu Tadeusza i Zosi.

49. Robak wspomina o wojnie z Rosją.

50. Wyjazd Hrabiego do Dobrzyna.

51. Posłaniec przybywa do Dobrzyna z wiadomością o wojnie.

52. Rada szlachciców z zaścianka w domu Macieja o powstaniu przeciwko Moskalom.

53. Pojawienie się Gerwazego i jego namowy do zajazdu na Soplicowo.

54. Próby załagodzenia sporu przez Maćka i Jankiela.

55. Decyzja o zajeździe.

56. Wjazd Hrabiego do Dobrzyna.

57. Pojawienie się komety nad dworem Sędziego.

58. Rozmowa księdza Robaka i Sędziego – wyznanie Bernardyna, że jest Jackiem Soplicą.

59. Tadeusz oznajmia stryjowi, że kocha Zosię i chce przyłączyć się do wojsk polskich.

60. Spotkanie Tadeusza z Telimeną i jej zarzuty.

61. Hrabia spotyka Tadeusza nad stawem i go pojmuje.

62. Zajazd na Soplicowo i zdobycie dworu.

63. Ucieczka Protazego.

64. Najazd Moskali i pojmanie Hrabiego oraz szlachty zaściankowej.

65. Próba załagodzenia zdarzenia przez Sędziego.

66. Przyjazd Robaka z odsieczą.

67. Walka z Moskalami.

68. Pojedynek Hrabiego z Rykowem.

69. Robak ratuje życie Hrabiemu i Gerwazemu.

70. Zwycięstwo Polaków.

71. Narada w sprawie załagodzenia sytuacji po bitwie z Moskalami.

72. Wiadomość o śmierci majora Płuty.

73. Przygotowania do ucieczki szlachciców za Niemen wedle rady Podkomorzego.

74. Pożegnanie Zosi i Tadeusza.

75. Decyzja Hrabiego o wyjeździe i jego pożegnanie z Telimeną.

76. Spowiedź księdza Robaka, wyjawienie prawdziwego imienia.

77. List z wiadomością o wybuchu wojny.

78. Śmierć Jacka.

79. Wybuch wojny na Litwie.

80. Powrót Tadeusza i innych z wojskami polskimi.

81. Wojski przygotowuje polską ucztę zaręczynową.

82. Rehabilitacja Jacka Soplicy oraz odznaczenie go przez cesarza.

83. Rozmowa Tadeusza z Zosią o jej uczuciach.

84. Zakończenie sporu o charty między Asesorem i Rejentem.

85. Uczta na zamku.

86. Wejście drugiej pary narzeczonych: Asesora i Tekli Hreczeszanki.

87. Tadeusz i Zosia ucztują na dziedzińcu z chłopami.

88. Historia zastawy stołowej opowiedziana przez Wojskiego.

89. Przyjazd Maćka Dobrzyńskiego.

90. Gerwazy podarowuje swój Scyzoryk generałowi Kniaziewiczowi.

91. Wejście trzeciej pary narzeczonych: Rejenta i Telimeny.

92. Wyrzuty Hrabiego w stosunku do Telimeny, że nie czekała na niego.

93. Rozmowa Zosi i Tadeusza o nadaniu chłopom aktu uwłaszczenia.

94. Uwłaszczenie włościan.

95. Przygotowania do poloneza.

96. Koncert Jankiela na cymbałach.

97. Polonez.