OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU

PTFE jest wysokosprawnym termoplastem zaliczanym do najbardziej stabilnych termicznie tworzyw sztucznych (temperaturowy zakres pracy: od -200°C do +260°C). Posiada odporność na działanie niemal wszystkich znanych pierwiastków, związków chemicznych z uwzględnieniem rozpuszczalników. Doskonała izolacyjność elektryczna i najniższy współczynnik dielektryczny spośród wszystkich tworzyw sztucznych są cechami istotnymi dla zastosowań w elektrotechnice, a zwłaszcza w technice wysokiej częstotliwości. Wyróżniającą go cechą PTFE jest wysoka gęstość (około 2,2 g/cm3). Możliwe jest wykonywanie PTFE z dodatkiem grafitu (lub węgla), włókien szklanych, brązu lub proszku metalu, dzięki czemu uzyskujemy modyfikacje właściwości.

Podstawowe właściwości - PTFE

odporność na oddziaływanie prawie wszystkich czynników chemicznych i rozpuszczalników

znakomite właściwości ślizgowe i ścieralne

bardzo wysoka udarność również w niskich temperaturach,

wysoka temperatura ciągłego użytkowania (+260oC)

obojętność fizjologiczna - nieszkodliwy dla organizmu aż do temperatury +270oC

bezsmakowy, bezzapachowy, nietoksyczny

odporny na działanie mikroorganizmów i grzybów

wysoka odporność cieplna (praktycznie nietopliwy, samogasnący)

bardzo dobra wytrzymałość na promieniowanie ultrafioletowe

w zależności od typu elektrycznie izolujący lub antystatyczny

Dostępne typy - PTFE

nazwa kolor postać handlowa PTFE

biały płyty, wałki, folie PTFE +brąz

brązowy płyty, wałki PTFE + węgiel

czarny płyty, wałkiPTFE jest dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi (wytyczne UE i FDA) i jest fizjologicznie nieszkodliwy. PTFE + brąz lub z dodatkiem węgla nie jest dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi ale jest fizjologicznie nieszkodliwy.Typowe zastosowania - PTFE

Dzięki swoim właściwością PTFE stosowane jest jako: powłoki antykorozyjne oraz antyadhezyjne, elementy uszczelniające, elementy urządzeń medycznych. Elementy urządzeń stosowanych w technice laserowej, technice filtracyjnej, instalacjach wodnych, przemyśle chemicznych (złącza, uszczelnienia, wykładziny aparatury), części maszyn (np. łożyska), oczyszczaniu spalin, przemyśle spożywczym.