BIBLIOGRAFIA

1. Temat: Sceny śmierci w literaturze. Omów ich funkcje, odwołując się do wybranych utworów.

I. Literatura podmiotu

Teksty kultury np.: utwory literackie, filmy, reprodukcje malarskie, w oparciu o które realizujesz temat; wymienione w kolejności alfabetycznej. Opis bibliograficzny wg schematu:

Autor (nazwisko, imię ew. inicjał imienia), tytuł dzieła, wydawnictwo, miejsce rok wydania, ew. nr stron.) Np.:

1. Baczyński K. K., Pokolenie, [w:] Poezje, Czytelnik, Warszawa 1999.

2. Prus B., Lalka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009.

3. ..........itd.

II. Literatura przedmiotu

Opracowania lektur, z których korzystasz przygotowując prezentację np.: słowniki, encyklopedie, monografie, wstępy do lektur, artykuły prasowe, Internet – tylko wiarygodne źródła.

Opis bibliograficzny – jak wyżej, strony lub hasła na końcu, gdy tylko fragment był wykorzystany. Np.:

1. Bachórz J., Wstęp do „Lalki”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991, s. XXXI – XLII.

2. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985, s.388.

3. ..........itd.

III. Materiały pomocnicze:

Np.:

- plansza (ew. kartka z cytatami);

- prezentacja multimedialna.

.............................................................

Odręczny, czytelny podpis

Rzeszów, data

Pełna nazwa szkoły

Imię i nazwisko

Klasa

PLAN PREZENTACJI

Temat: /W pełnym brzmieniu, dokładnie tak, jak na szkolnej liście tematów./

I. Literatura podmiotu

Teksty kultury np.: utwory literackie, filmy, reprodukcje malarskie, w oparciu o które realizujesz temat; wymienione w kolejności alfabetycznej. Opis bibliograficzny wg schematu:

Autor (nazwisko, imię ew. inicjał imienia), tytuł dzieła, wydawnictwo, miejsce rok wydania, ew. nr stron.) Np.:

1. Baczyński K. K., Pokolenie, [w:] Poezje, Czytelnik, Warszawa 1999.

2. Prus B., Lalka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009.

3. ..........itd.

II. Literatura przedmiotu

Opracowania lektur, z których korzystasz przygotowując prezentację np.: słowniki, encyklopedie, monografie, wstępy do lektur, artykuły prasowe, Internet – tylko wiarygodne źródła.

Opis bibliograficzny – jak wyżej, strony lub hasła na końcu, gdy tylko fragment był wykorzystany. Np.:

1. Bachórz J., Wstęp do „Lalki”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991, s. XXXI – XLII.

2. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985, s.388.

3. ..........itd.

III. Ramowy plan wypowiedzi

1. Teza (ew. Określenie problemu)

2. Kolejność prezentowanych argumentów (a. treści):

3. Wnioski:

IV. Materiały pomocnicze:

Np.:

- plansza (ew. kartka z cytatami);

- prezentacja multimedialna..............................................................

Odręczny, czytelny podpis

Rzeszów, data