BIBLIOGRAFIA 1. Temat: Sceny śmierci w literaturze. Omów ich funkcje, odwołując się do wybranych utworów. I. Literatura podmiotu Teksty kultury np.: utwory literackie, filmy, reprodukcje malarskie, w oparciu o które realizujesz temat; wymienione w kolejności alfabetycznej. Opis bibliograficzny wg schematu: Autor (nazwisko, imię ew. inicjał imienia), tytuł dzieła, wydawnictwo, miejsce rok wydania, ew. nr stron.) Np.: 1. Baczyński K. K., Pokolenie, [w:] Poezje, Czytelnik, Warszawa 1999. 2. Prus B., Lalka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009. 3. ..........itd. II. Literatura przedmiotu Opracowania lektur, z których korzystasz przygotowując prezentację np.: słowniki, encyklopedie, monografie, wstępy do lektur, artykuły prasowe, Internet – tylko wiarygodne źródła. Opis bibliograficzny – jak wyżej, strony lub hasła na końcu, gdy tylko fragment był wykorzystany. Np.: 1. Bachórz J., Wstęp do „Lalki”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991, s. XXXI – XLII. 2. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985, s.388. 3. ..........itd. III. Materiały pomocnicze: Np.: - plansza (ew. kartka z cytatami); - prezentacja multimedialna. ............................................................. Odręczny, czytelny podpis Rzeszów, data Pełna nazwa szkoły Imię i nazwisko Klasa PLAN PREZENTACJI Temat: /W pełnym brzmieniu, dokładnie tak, jak na szkolnej liście tematów./ I. Literatura podmiotu Teksty kultury np.: utwory literackie, filmy, reprodukcje malarskie, w oparciu o które realizujesz temat; wymienione w kolejności alfabetycznej. Opis bibliograficzny wg schematu: Autor (nazwisko, imię ew. inicjał imienia), tytuł dzieła, wydawnictwo, miejsce rok wydania, ew. nr stron.) Np.: 1. Baczyński K. K., Pokolenie, [w:] Poezje, Czytelnik, Warszawa 1999. 2. Prus B., Lalka, Wydawnictwo...