Literatura ukazuję obraz wsi i jej mieszkańców. W dwóch fragmentach utworów Żeromskiego i Wyspiańskiego opisano zachowania bohaterów przebywających na wsi, ich zachowania, stosunek do żyjących tam ludzi i panującej atmosfery. Okres spędzony na wsiach nie był łatwy. Cezary, jak i Łucjan, musieli poznać zwyczaje tam panujące i rzeczywistość wsi. Bohater "Wesela" żyje poezją, marzeniami. Potrzega wieś przez pryzmat...