Literatura ukazuję obraz wsi i jej mieszkańców. W dwóch fragmentach utworów Żeromskiego i Wyspiańskiego opisano zachowania bohaterów przebywających na wsi, ich zachowania, stosunek do żyjących tam ludzi i panującej atmosfery. Okres spędzony na wsiach nie był łatwy. Cezary, jak i Łucjan, musieli poznać zwyczaje tam panujące i rzeczywistość wsi.

Bohater "Wesela" żyje poezją, marzeniami. Potrzega wieś przez pryzmat swojej wyobraźni. Wyspiański opisuje, jak Pan Młody zachwyca się wszystkim, co go otacza. Wychwala miejsca, które uważa za wspaniałe. Sądzi, że wieś jest idealna i godna podziwu w stosunku do miejsca, w którym wcześniej się znajdował.