Polityka zagraniczna RP wobec Turcji Spis treści 1. Historia stosunków dwustronnych Polska – Turcja. 3 2. Traktaty łączące Polskę i Turcję 8 3. Porozumienia konsularne 9 4. Umowy gospodarcze 9 5. Porozumienia w ramach unii europejskiej 10 6. Współpraca na najwyższych szczeblach politycznych 11 7. Stosunki polsko-tureckie w gospodarce 14 8. Kultura 14 9. Kontakty społeczne w stosunkach polsko-tureckich 14 10. Kwestie sporne w stosunkach polsko-tureckich 15 11. PRZYSZŁOŚĆ STOSUNKÓW DWUSTRONNYCH POLSKA-TURCJA 16 BIBLIOGRAFIA 17 1. Historia stosunków dwustronnych Polska – Turcja JAGIELLONOWIE Początki stosunków dwustronnych polsko-tureckich sięgają do wieku XV. Wtedy Turcja stała się uczestnikiem rywalizacji mocarstw w Europie. Pierwszymi reprezentantami Królestwa Polskiego w Imperium Osmańskim byli Skarbek z Gór i Grzegorz Ormianin. Ich pełnienie funkcji datuje się na 1414 rok, lecz stałe przedstawicielstwo Polski przedrozbiorowej w Turcji nie powstało. W 1440 roku stworzyły się nowe perspektywy w polityce prowadzonej przez Jagiellonów, kiedy to władcą Królestwa Węgier został król Polski Władysław. Zostając głową Królestwa Węgierskiego, król zobowiązał się m.in. do obrony Węgier przed Imperium Osmańskim. W latach 1440-1442 na Węgrzech osiągnięto porozumienie ze stronnictwem habsburskim, które doprowadziło do wzmocnienia się pozycji nowego władcy i dało możliwość rozpoczęcia przygotowań do wyprawy przeciwko sułtanowi Muradowi II. We wrześniu 1443 siły antytureckie przekroczyły Dunaj i odbiły m.in. Nisz i Sofię. Powracającego na Węgry króla powitano jako bohatera i wspaniałego rycerza. Ważny rozgłos krucjaty dała dyplomacja papieska, która pragnęła stworzyć dobry klimat dla zorganizowania wielkiej antytureckiej wyprawie. Tymczasem działania wojenne doprowadziły do zmniejszenia skarbu królewskiego co spowodowało krytykę w Polsce. Przychylnie potraktowano zatem podpisanie w sierpniu 1444 roku traktatu pokojowego w Segedynie na 10 lat. Zobowiązał on stronę turecką do wycofania oddziałów na południe od Dunaju, do zwolnienia wszystkich chrześcijańskich jeńców oraz do wypłaty wysokich sum królowi Władysławowi. Jednak król zerwał rozejm przez naciski legata Giuliano Cesariniego. Na wyprawę Polska wysłała skromne siły. 10 listopada 1444 roku doszło do klęski sił chrześcijańskich oraz śmierci króla i legata. Zwycięstwo Turków udaremniło osiągnięcia poprzedniej krucjaty i wzmocniło tureckie szanse na zajęcie Konstantynopola. W kolejnych latach Turcy zdobyli Kilię i Białogród, przerwało to drogi handlowe z Polski nad Morze Czarne. Dotknęło to głównie dochody...