Biblia, Pismo Święte to zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku, uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia powstawała przez wiele setek lat, a jej poszczególne księgi były spisywane przez różnych autorów. Ta niejednolitość dzieła uwidacznia się w odmienności stylu. Bogactwo gatunków literackich pozwala lepiej ująć skomplikowaną relację człowiek - Bóg. Znajdziemy tam miedzy innymi psalmy, przypowieści, a także pieśni i poematy. Jednak poza tym znaczeniem religijnym ważna jest warstwa literacka. Za dziejami plemion izraelickich i historią narodu wybranego kryją się ponadczasowe i uniwersalne prawdy. Znajdziemy tam miedzy innymi zbiór nakazów regulujący życie społeczne – Dekalog.. Jest on uniwersalnym, ogólnoludzkim kodeksem moralnym, który nie należy rozpatrywać tylko w kontekście religijnym. Biblia jest prawdziwą sztuką, w której zawarte są ponadczasowe treści, wiecznie żywe, do których wciąż nawiązywali poeci i pisarze różnych epok. Trzeba jeszcze podkreślić, Biblia w pierwszym rzędzie jest opowieścią o człowieku, a więc tym samym o złożoności ludzkiej natury. To decyduje o jej uniwersalności. Upływający czas tylko jeszcze bardziej wydobył te fundamentalne prawdy. Widzimy tam opowieść o życiu, licznych namiętnościach i dążeniach. Jest tam tez miejsce na opis słabości i upadku jednostki. Jedną z wartości zawartej w Biblii to miłość. Jest ona pięknie opisana w „Hymnie do Miłości” w Liście św. Pawła: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą...”,gdzie czytający dowiaduje się iż nawet najbogatszy, najlepszy człowiek jest nikim bez miłości i ,że miłość można poznać całkowicie dopiero jak się jej doznało. Drugą wartością jest przebaczanie. Święty Łukasz opisuje ojca, który miał dwóch synów. Młodszy syn zabrał część majątku, wyjechał i żył rozrzutnie. Gdy wszystko wydał i nie miła za co żyć postanowił wrócić do ojca i poprosić go aby mógł pracować jako jego sługa. Kiedy ojciec ujrzał wracającego syna rzucił mu się na szyje i kazał wyprawić wielką ucztę. Starszy syn powracający z pracy słysząc, ze jego młodszy brat powrócił, a ojciec z tak wielka miłością przyjął go z powrotem oburzył się. Wtedy ojciec wytłumaczył mu, że wszystko co posiada należy do niego, a teraz trzeba się radować z tego że Syn Marnotrawny powrócił. Młodszy syn złamał przymierze miłości i utracił swą godność, lecz...