Temat: Jak literatura romantyczna kreuje i niweczy stereotyp miłości? Omów na wybranych przykładach.

BIBLIOGRAFIA

I. Literatura podmiotu:1. Byron Gordon George,,Giaur", Wydawnictwo GREG, Kraków 2005,

ISBN 83-7327-174-0

2. Goethe Wolfgang Johann ,,Faust", Wydawnictwo GREG, Kraków 2005,

ISBN 83-7327-028-2

3. Goethe Wolfgang Johann ,,Cierpienia młodego Wertera", Wydawnictwo GREG,

Kraków 2005, ISBN 83-7327-161-9

II. Literatura przedmiotu:

1. J. Paweł II, Pełnia człowieczeństwa, pełnia życia, Wydawnictwo Literackie,

Warszawa 1993, s.41-43, 57-60, 63-66

2. Kulesza Dorota, Omówienie lektur-romantyzm, Wydawnictwo Zielona Sowa,

Kraków 2006, s. 26-34, ISBN 83-7435-217-5

3. Grzywak- Kaczyńska Maria, Psychologia dla każdego, Wydawnictwo Literackie,

Warszawa 1977, s.127-133

4. Kozakiewicz Mikołaj, O miłości prawie wszystko, Wydawnictwo „Bellona”, Warszawa 1976

5. Wojciszke Bogdan, Psychologia miłości, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 1993