Temat: Jak literatura romantyczna kreuje i niweczy stereotyp miłości? Omów na wybranych przykładach. BIBLIOGRAFIA I. Literatura podmiotu: 1. Byron Gordon George,,Giaur", Wydawnictwo GREG, Kraków 2005, ISBN 83-7327-174-0 2. Goethe Wolfgang Johann ,,Faust", Wydawnictwo GREG, Kraków 2005, ISBN 83-7327-028-2 3. Goethe Wolfgang Johann ,,Cierpienia młodego Wertera", Wydawnictwo GREG, Kraków 2005, ISBN 83-7327-161-9 II. Literatura przedmiotu: 1. J. Paweł II, Pełnia człowieczeństwa, pełnia życia, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1993, s.41-43, 57-60, 63-66 2. Kulesza Dorota, Omówienie lektur-romantyzm,...