1. Członkowie.

Poganie - Petroniusz, Poppea, Neron, Akte, Winicjusz przed nawróceniem, Eunice, Chilon, Tigellin

Chrześcijanie - Ligia, Pomponia Grecyna, Ursus, Piotr i Paweł, Glaukos, Linus, Chilon, Winicjusz po nawróceniu

2. Wiara.

Poganie - wierzyli w wielu bogów, składali im ofiary, traktowali ich jak przekupnych ludzi

Chrześcijanie - jeden Bóg-wszechmocny i sprawiedliwy, modlą się, chrzest, żyją zgodnie z nauką tej religii, kochają Boga, miłość do niego jest najważniejsza

3. Stosunek do życia.

Poganie - żyją po to, by jak najwięcej czerpać z życia, wierzą, że po śmierci nic nie ma, chciwi, okrutni, otaczają się luksusamiChrześcijanie - życie jest etapem, które prowadzi do wiecznego życia, żyją skromnie, przyjmują cierpienie, wyrzekają się ziemskich rozkoszy

4. Stosunek do ludzi.

Poganie - gardzą ludźmi, szczególnie niewolnikamiChrześcijanie - wszyscy ludzie są równi, darzą braterską miłością nawet wrogów, przebaczają wrogom

5. Życie codzienne.

Poganie - żyją w zbytku i bogactwie, ucztują, nie mają zasad moralnych, cechuje ich swoboda obyczajów, kłamią, zdradzają, zabijają, są obojętni na krzywdę innychChrześcijanie - żyją skromnie, wyrzekają się zbytku i rozkoszy, zachowują czystość obyczajów, przestrzegają zasad moralnych

6. Cele.

Poganie - zabawaChrześcijanie - zbawienie, szerzenie wiary, życie wieczne