1. Członkowie. Poganie - Petroniusz, Poppea, Neron, Akte, Winicjusz przed nawróceniem, Eunice, Chilon, Tigellin Chrześcijanie - Ligia, Pomponia Grecyna, Ursus, Piotr i Paweł, Glaukos, Linus, Chilon, Winicjusz po nawróceniu 2. Wiara. Poganie - wierzyli w wielu bogów, składali im ofiary, traktowali ich jak przekupnych ludzi Chrześcijanie - jeden Bóg-wszechmocny i sprawiedliwy, modlą się, chrzest, żyją zgodnie z nauką tej religii, kochają Boga, miłość do niego jest najważniejsza 3. Stosunek do życia. Poganie - żyją po to, by jak najwięcej czerpać z życia, wierzą, że po śmierci nic nie ma, chciwi, okrutni, otaczają się luksusamiChrześcijanie - życie jest etapem, które prowadzi do wiecznego życia, żyją skromnie, przyjmują cierpienie, wyrzekają się ziemskich rozkoszy 4. Stosunek do ludzi. Poganie - gardzą ludźmi, szczególnie niewolnikamiChrześcijanie -...