„Tylko uczciwe życie czyni człowieka szczęśliwym” Tylko uczciwe życie czyni człowieka szczęśliwym, ponieważ uczciwe życie daje nam radość, pokój, przyjaźń i miłość. Człowiek radosny jest szczęśliwym. Jeżeli kogoś kochamy czy lubimy to jesteśmy szczęśliwi. Mając czyste sumienie człowiek jest radosny. We fraszce Jan Kochanowski pisał, że jeżeli człowiek ma czyste sumienie to nawet gdy będzie głodny to tej radości nie straci, a jeżeli człowiek będzie miał nieczyste sumienie to nawet obfity obiad nie będzie go cieszył. Jeżeli jeden człowiek pożyczył coś drugiemu człowiekowi, a ten drugi to popsuje i odda zepsutą rzecz to będzie miał wyrzuty sumienia. W Quo vadis chrześcijanie byli szczęśliwi nawet gdy umierali na krzyżu za swoją wiarę. Uczciwe życie daje człowiekowi wewnętrzny pokój. Chilon na początku był ważną osobą po tym jak powiedział, że chrześcijanie wzniecili ogień, lecz wtedy miał nieczyste sumienie, był nieszczęśliwy, ponieważ okłamał lud. Chilon czuł szczęście dopiero,...