Temat: Scharakteryzuj postaci zabójców w wybranych utworach literackich przemyśl motywacje i moralne konsekwencje ich czynów . I. Literatura podmiotu – według załącznika, Bibliografia. II. Literatura przedmiotu – według załącznika, Bibliografia. III. Plan ramowy wypowiedzi: 1. Określenie problemu: -Motywy i konsekwencje moralne zbrodni na podstawie wybranych przykładów literackich. 2. Kolejność prezentowanych argumentów: - wstęp: + pojęcie (definicja) zbrodni i zbrodniarza ; + literacki archetyp zbrodniarzy; + zbrodnia jako nieodłączny element ludzkiej egzystencji: - rozwinięcie: + Makbet – chora ambicja rozbudzona przepowiedniami czarownic i podsycana przez żonę przyczyną popełnienia pierwszego mordu oraz uruchomienia machiny zła, nad którą przestał panować. Całość kończy się klęską bohatera. + Dobra osobiste (bogactwo, korona ) jako główne motywacje zabicia Aliny przez Balladynę. Destrukcja i katastrofa jako skutek popełnionego czynu. + Motywy, przemiany i przełom w psychice Raskolnikowa. Dobrowolne odpokutowanie czynu rehabilitacją bohatera....