Temat: Scharakteryzuj postaci zabójców w wybranych utworach literackich przemyśl motywacje i moralne konsekwencje ich czynów .

I. Literatura podmiotu – według załącznika, Bibliografia.

II. Literatura przedmiotu – według załącznika, Bibliografia.

III. Plan ramowy wypowiedzi:

1. Określenie problemu:

-Motywy i konsekwencje moralne zbrodni na podstawie wybranych przykładów literackich.

2. Kolejność prezentowanych argumentów:- wstęp:+ pojęcie (definicja) zbrodni i zbrodniarza ;

+ literacki archetyp zbrodniarzy;

+ zbrodnia jako nieodłączny element ludzkiej egzystencji:

- rozwinięcie:

+ Makbet – chora ambicja rozbudzona przepowiedniami czarownic i podsycana przez żonę przyczyną popełnienia pierwszego mordu oraz uruchomienia machiny zła, nad którą przestał panować. Całość kończy się klęską bohatera.

+ Dobra osobiste (bogactwo, korona ) jako główne motywacje zabicia Aliny przez Balladynę. Destrukcja i katastrofa jako skutek popełnionego czynu.

+ Motywy, przemiany i przełom w psychice Raskolnikowa. Dobrowolne odpokutowanie czynu rehabilitacją bohatera.

+ Jurgen Stroop przykładem totalitarnego zła. Uporczywość tej postaci w swojej ideologicznej postawie.

3. Wnioski: (Zakończenie)

- Motywy zbrodni bywają różne: ambicja, chęć zdobycia władzy i bogactwa, ideologia bądź tworzenie fałszywych systemów moralnych.

- nie ma zbrodni bez kary – myśl wyróżniona przez A. Mickiewicza w „Liliach”

wydaje się naiwna z punktu widzenia XXI w. W literaturze zbrodniarze ponoszą konsekwencje swoich czynów, w życiu nie zawsze sprawdza się ta zasada.