1809 (4 wrzesień ) – narodziny w Krzemieńcu na Wołyniu ( Ukraina); ojciec profesor literatury Euzebiusz Słowacki, matka Salomea z Januszewskich

1811- ojciec Juliusza rozpoczyna pracę na Uniwersytecie Wielińskim, przeniesienie się rodziny na Litwę

1814 – śmierć ojca i powrót do Krzemieńca (Ukraina)

1817 ( sierpień)- przyjazd doktora Becu; małżeństwo z matką Juliusza – wyjazd do Wilna (Litwa ) (2 siostry)

1819 – rozpoczęcie nauki w gimnazjum, poznanie Ludwika Szpitznagla

1822 – matka Juliusz zaprasza na obiad debiutującego A. Mickiewicza, pierwsze spotkanie

1824 (26 październik) – Dr Becu zostaje porażony przez piorun i umiera

1825 (lipiec) – ukończenie gimnazjum, wakacje w Krzemieńcu; wstąpienie na wydział nauk moralnych i politycznych, jak poprzednio Spitznagel ( od roku przebywał w Petersburgu) i pierwsza miłość w Ludwice Śniadeckiej

1827 (Bożę narodzenie )- Juliusz oświadcza się ukochanej, lecz ta,

sądząc że to żart odmawia mu „Nowy rok”,

„Sone”, „Do

1827 – powrót Szpitnagla, który przygotowuje się na wyjazd do ambasady Ludwika

imperatorskiej w Egipcie, jednakże popełnia samobójstwo, Szpitznagla”

Słowacki wyrusza do Odessy

1829-1830 – praca w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w Warszawie, „Hymn”, „Oda do

zdobycie sławy jako autor patriotycznych wierszy – powstanie listopadowe wolności”, „Hugo”,

„Mindowe”

1831(marzec) –wyjazd do Drezna (listy dla przywódców upamiętniające „Pieśń Legionu Litewskiego”

powstanie przebywających na emigracji „żmija (początek)”

1832 (26 grudzień) – wyjazd do Szwajcarii „Rozłączenie”, Lambro”, „Godziny myśli”, „Balladyna (34)”

„Kordian (33 w Paryżu)

1836 (luty ) wyjazd do Marsylii (Włochy )

1837 (13 stycznia ) – Słowacki dociera do Jerozolimy „Anhelli”(wydał 38) „Wacław”

1837-38 – podróże : Palestyna, Liban, Włochy, Florencja „Poema Piasta Dandyszka”

wydał 39

1838 ( 20 grudzień)- Słowacki na stałe osiedla się w Paryżu zaangażował się w działalność wydawniczą i pisarską

1939-1841 – okres towarzyskiej aktywności i sukcesów, „Grób Agamemnona”

rywalizuje z Mickiewiczem, gra na giełdzie, próbuje 40 „Mazepa”, „Lilia Weneda”, Podróż,

się pojedynkować, kocha się w Joannie Bobrównej do Ziemi świętej z Napoleonem”

(chora na gruźlicę) 41 „Beniowski”, „Pogrzeb kapitana

Meyznera”

1842-43 – Słowacki związał się z Kołem Andrzeja „Fantazy”, „Ksiądz Marek”, „Sen

Towiańskiego (dominująca pozycja Mickiewicza kończy srebrny Salomei”, „Książę niezłomny”

współprace ) (wyd 44)

1848 – na wiadomość o wybuchu powstaniu Wielkopolskim 44 – „Genesis z Ducha”, „tak mi Boże

zawiązał konfederacje i na czele przyjaciół wyruszył do dopomóż”

Poznania, gdzie przemawiał na 44-45: „Zawisza Czarny”, „Król Duch”,

zebraniu Komitetu Narodowego „Samuel Zborowski”, „Uspokojenie”

1849 ( 7 maj)- na żądanie policji wyjechał do Wrocławia, 46 „Rozmowa z Matką Makryną

gdzie spotkał się z niewidzianą od 20 lat matką; Mieczysławską”

później wraca do Paryża 47: „Góry się ozłociły”, ukazuje się

„król duch”

1849 (3 kwietnia) – umiera na gruźlicę, na rękach przyjaciela

Felińskiego