1809 (4 wrzesień ) – narodziny w Krzemieńcu na Wołyniu ( Ukraina); ojciec profesor literatury Euzebiusz Słowacki, matka Salomea z Januszewskich 1811- ojciec Juliusza rozpoczyna pracę na Uniwersytecie Wielińskim, przeniesienie się rodziny na Litwę 1814 – śmierć ojca i powrót do Krzemieńca (Ukraina) 1817 ( sierpień)- przyjazd doktora Becu; małżeństwo z matką Juliusza – wyjazd do Wilna (Litwa ) (2 siostry) 1819 – rozpoczęcie nauki w gimnazjum, poznanie Ludwika Szpitznagla 1822 – matka Juliusz zaprasza na obiad debiutującego A. Mickiewicza, pierwsze spotkanie 1824 (26 październik) – Dr Becu zostaje porażony przez piorun i umiera 1825 (lipiec) – ukończenie gimnazjum, wakacje w Krzemieńcu; wstąpienie na wydział nauk moralnych i politycznych, jak poprzednio Spitznagel ( od roku przebywał w Petersburgu) i pierwsza miłość w Ludwice Śniadeckiej 1827 (Bożę narodzenie )- Juliusz oświadcza się ukochanej, lecz ta, sądząc że to żart odmawia mu „Nowy rok”, „Sone”, „Do 1827 – powrót Szpitnagla, który przygotowuje się na wyjazd do ambasady Ludwika imperatorskiej w Egipcie, jednakże popełnia samobójstwo, Szpitznagla” Słowacki wyrusza do Odessy 1829-1830 – praca w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w Warszawie, „Hymn”, „Oda do zdobycie sławy jako autor patriotycznych wierszy – powstanie listopadowe wolności”, „Hugo”, „Mindowe” 1831(marzec) –wyjazd do Drezna (listy dla przywódców upamiętniające „Pieśń Legionu Litewskiego” powstanie przebywających na emigracji „żmija (początek)” 1832 (26 grudzień) – wyjazd do Szwajcarii „Rozłączenie”, Lambro”, „Godziny myśli”, „Balladyna (34)” „Kordian (33 w Paryżu) 1836 (luty ) wyjazd do Marsylii (Włochy ) 1837 (13 stycznia ) – Słowacki dociera do Jerozolimy „Anhelli”(wydał 38) „Wacław” 1837-38 – podróże : Palestyna, Liban, Włochy, Florencja „Poema Piasta Dandyszka” wydał 39 1838 ( 20 grudzień)- Słowacki na stałe osiedla się w Paryżu zaangażował się w działalność wydawniczą i pisarską 1939-1841 – okres towarzyskiej aktywności i sukcesów, „Grób Agamemnona” rywalizuje z Mickiewiczem, gra na giełdzie, próbuje 40 „Mazepa”, „Lilia Weneda”, Podróż, się pojedynkować, kocha się w Joannie Bobrównej do Ziemi świętej z Napoleonem” (chora na gruźlicę) 41 „...