Podziały mitotyczny oraz mejotyczny odgrywają istotną rolę biologiczną w organizmach. Mitoza jest podziałem charakterystycznym dla komórek somatycznych, tzn. komórek budujących ciało danego organizmu. Polega na podziale komórki macierzystej na dwie komórki potomne o identycznej (pod względem jakości i ilości) informacji genetycznej względem komórki macierzystej. Znaczenie biologiczne mitozy: Podział ten może być wykorzystany: - w procesie rozmnażania bezpłciowego wegetatywnego, np. podział komórki pierwotniaków, - w fazie wzrostu organizmu, kiedy to w szybkim tempie przybywa nowych komórek, - w procesie regeneracji, gdy organizm uzupełnia ubytki po zniszczonych komórkach, nowymi komórkami Podczas mejozy powstaje komórka o zredukowanej liczbie chromosomów, dzięki czemu w procesie zapłodnienia zostaje odtworzona diploidalna komórka. Komórki haploidalne powstające po podziale posiadają nowe kombinacje genów. Wynika to z faktu, że do jąder...